Onderzoek tevredenheid cliënten Jeugdwet en Wmo

Dinsdag 13 maart 2018

In maart krijgen zo’n 1.500 inwoners een brief in de bus met het verzoek mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De gemeente Veldhoven wil graag weten wat de ervaringen zijn van cliënten die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

De gemeente is benieuwd naar de mening van de cliënten over wat er al goed gaat en wat beter kan in de ondersteuning. De gemeente heeft deze informatie nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften. Vorig jaar en in 2016 heeft de gemeente ook onderzoek laten doen.

Het onderzoek

Van alle cliënten uit de gemeente die Wmo- of jeugdhulpvoorzieningen ontvangen, zijn 1.500 deelnemers via een steekproef geselecteerd. De deelnemers krijgen een lijst met vragen over verschillende aspecten van de ondersteuning. Als u een vragenlijst ontvangt, vinden we het erg fijn als u de tijd wilt nemen om deze in te vullen en terug te sturen. U kunt de vragenlijst ook online invullen.

I&O Research voert het onderzoek uit. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. We verwachten de uitkomsten van het onderzoek in juni.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek