Presentatie conceptontwerp ’t Look Midden

Dinsdag 13 maart 2018

Gemeente Veldhoven presenteert het concept-inrichtingsplan voor ’t Look Midden tijdens een inloopbijeenkomst op 20 maart 2018 tussen 16.00 en 20.30 uur. Belangstellenden zijn welkom om een kijkje te nemen in de burgerhal van het gemeentehuis, Meiveld 1 Veldhoven.      

De afgelopen maanden is in samenspraak met de bewoners van ’t Look Midden hard gewerkt aan het ontwerp voor de renovatie van het woongebied. Het conceptontwerp is nu klaar. Tijdens de inloopbijeenkomst presenteren we, naast het concept-inrichtingsplan, ook het proces van samenspraak dat samen met de bewoners is doorlopen. De bewoners van ’t Look Midden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen; ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Vragen stellen

Tijdens de bijeenkomst kunt u praten met medewerkers van de gemeente over het conceptontwerp dat nu voorligt. U kunt ook vragen of opmerkingen achterlaten op een daarvoor bedoeld reactieformulier.

Renovatie ‘t Look

De woonwijk ’t Look ondergaat een grootschalige renovatie op het gebied van bestrating, parkeervoorzieningen, groen en riolering. Het renovatieproject wordt uitgevoerd in vier fases en neemt in totaal ongeveer 6 jaar in beslag. De voorbereidingen voor de renovatie van ’t Look Midden zijn nu in volle gang. Op dit moment is de aannemer hard aan het werk in ’t Look Zuid. De werkzaamheden in ’t Look Noord zijn intussen afgerond. In de laatste renovatiefase komen de hoofdwegen aan de beurt.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek