Aanpak drugshandel in woningen en (bedrijfs)panden

Maandag 16 april 2018

Op 15 april 2018 is het nieuwe Damoclesbeleid in werking getreden. De belangrijkste wijziging in het nieuwe Damoclesbeleid is dat er geen waarschuwingen meer worden gegeven. Bij de vondst van drugs in een pand wordt direct overgegaan tot sluiting. 

De kern van het Damoclesbeleid is handhavend optreden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in woningen of (bedrijfs)panden. In praktijk betekent dit de sluiting van dergelijke panden voor een bepaalde termijn. Vanaf nu dus zonder waarschuwing. 

Regionaal beleid 

Het nieuwe Damoclesbeleid is gelijk aan de ingezette lijn van onze regio om harder op te treden tegen criminaliteit die met drugs heeft te maken. Het beleid hangt als ‘het zwaard van Damocles’ boven de drugscriminaliteit. De nieuwe beleidsregel is een belangrijke stap om ook Veldhoven op dit aspect veiliger en slagvaardiger te maken. 

Waarom Damoclesbeleid? 

Drugs- en henneppanden trekken allerlei vormen van overlast en crimineel gedrag aan die de veiligheid en openbare orde in de omgeving aantasten. Ook zorgen deze panden bijvoorbeeld voor een verhoogd risico op brand en verloedering in de buurt. Mensen die wonen, werken of verblijven in de directe omgeving van illegale drugs-verkooppunten of henneppanden voelen zich vaak onveilig en ervaren overlast. 

Veilige omgeving 

De gemeente wil dat burgers, ondernemers en bezoekers zich prettig kunnen voelen in Veldhoven en zich niet hoeven te ergeren aan overlast en verloedering. De gemeente streeft naar een verdere daling van misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte, minder overlast en verloedering in wijken en buurten en een positievere veiligheidsbeleving. Daarom spant de gemeente zich al jaren in om de veiligheid en het woon- en leefklimaat van inwoners te verbeteren, en neemt de gevolgen die drugshandel op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt heeft serieus. Het gevoerde Damoclesbeleid heeft geleid tot zes sluitingen van woningen/lokalen in 2016 en drie in 2017.

Wat doen gemeente en politie?

De politie en gemeente werken samen in de aanpak tegen en het voorkomen van drugsgerelateerde criminaliteit. Met het Damoclesbeleid willen zij het volgende bereiken:

 • de naamsbekendheid van en de aanloop van en naar een drugspand teniet doen
 • een einde maken aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat
 • de reactie op geconstateerde overtredingen qua intensiteit zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de aard en de ernst van de overtreding herhaling van overtredingen voorkomen
 • kenbaar maken aan de burger welke maatregel hij van de overheid kan verwachten na een overtreding
 • de handhavingsactiviteiten van politie, openbaar ministerie en gemeente op elkaar afstemmen en aanvullend laten zijn

Wat kunt u doen?

Het begint vaak met het herkennen van een onderbuikgevoel. Bijvoorbeeld dat het bij een woning of ander pand om een drugspand of hennepkwekerij zou kunnen gaan. Er zijn verschillende signalen die hierop of andere vormen van (drugs)criminaliteit kunnen wijzen:

 • warme en/of vochtige muren
 • non-stop bepaalde geluiden, zoals zoemende of brommende geluiden
 • afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan
 • stankoverlast, bijvoorbeeld van henneplucht
 • bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de  stroomsterkte
 • continue condensvorming op de ruiten
 • bewoners die nooit, of heel kort, op vaste tijdstippen thuis zijn, in combinatie met één of meerdere van de bovenstaande signalen

Melden bij politie of Meld Misdaad Anoniem

Herkent u signalen en heeft u een onderbuikgevoel? U kunt uw vermoeden melden bij de politie via nummer 0900-8844. Zij doet onderzoek en treedt direct op bij gevaar. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem, via nummer 0800-7000. Zo houden we samen uw buurt veilig en leefbaar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek