Inbreng Veldhovenaren voor profiel nieuwe burgemeester

Maandag 16 april 2018

Aan de inwoners van Veldhoven is gevraagd om via een online vragenlijst of op een inloopavond aan te geven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de nieuwe burgemeester van Veldhoven. Als het aan hen ligt is de nieuwe burgemeester een veerkrachtig, verbindende en integere persoon die zich inzet voor een gemeente die leefbaar en veilig is en dicht bij de inwoners staat.

Sinds het vertrek van de vorige burgemeester heeft Veldhoven Letty Demmers als waarnemend burgemeester. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester moest wachten op de gemeenteraadsverkiezingen, en kan nu dus van start. De gemeenteraad vond het belangrijk dat inwoners van Veldhoven ook zelf inbreng konden hebben over het profiel van de nieuwe burgemeester. Daarom is een inloopavond georganiseerd en een online vragenlijst uitgezet.

Het goede voorbeeld

In totaal hebben 270 inwoners de moeite genomen om mee te denken over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Ze geven aan het vooral belangrijk te vinden dat de nieuwe burgemeester zich hard maakt voor een leefbare en veilige gemeente, en een gemeente die dicht bij de inwoners staat. Daarnaast vinden ze het vooral (heel) belangrijk dat een nieuwe burgemeester:

  • veerkracht heeft
  • met rust en vertrouwen optreedt bij calamiteiten
  • betrouwbaar is en het goede voorbeeld geeft wat normen, waarden en gedrag betreft
  • mensen en groepen met elkaar weet te verbinden, en
  • onafhankelijk boven de partijen staat

Hoe verder?

De opgehaalde inbreng van de inwoners neemt de gemeenteraad mee in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Het concept is vanaf vrijdag 20 april te raadplegen op de pagina nieuwe burgemeester.
De profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van burgemeesterskandidaten. Op 8 mei 2018 wordt de profielschets in een openbare raadsvergadering met de Commissaris van de Koning besproken en vastgesteld. Vervolgens start de selectieprocedure. Aan het einde van 2018 weten we wie de nieuwe burgemeester van Veldhoven wordt.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek