Uitbreiding ‘Meedoenvoorziening’

Maandag 16 april 2018

Zijn de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? In Veldhoven moet iedereen mee kunnen doen, óók mensen met een laag inkomen. Door de ‘Meedoenvoorziening’ kunt u deelnemen aan een activiteit, lid worden van de bibliotheek én een tegemoetkoming krijgen in de kosten van internet. Sinds 1 april 2018 is het aanbod voor de ‘Meedoenvoorziening’ uitgebreid met zwemlessen voor volwassenen bij Den Ekkerman en een pakket van activiteiten voor senioren bij de KBO’s in Veldhoven. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens om een passend aanbod voor ouderen te kunnen kiezen.

De ‘Meedoenvoorziening’ kent 3 soorten activiteiten waarvan u gebruik kunt maken. U kunt ze ook combineren, u hoeft niet te kiezen. U kunt dus een deelname activiteit kiezen, èn een lidmaatschap van de bibliotheek èn een tegemoetkoming kosten internet.

  • Deelname activiteiten: u kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging, een cursus volgen bij de Parasol of een avondje uitgaan bij theater De Schalm. De gemeente betaalt de kosten rechtstreeks aan de organisatie. Er wordt één activiteit per persoon vergoed. De activiteiten waaruit u kunt kiezen staan vermeld in de bijlage van het aanvraagformulier (PDF, 80.9 kB).
  • Lidmaatschap Bibliotheek: u kunt lid worden van de Bibliotheek Veldhoven. De gemeente betaalt de kosten van lidmaatschap rechtstreeks aan de Bibliotheek Veldhoven.
  • Tegemoetkoming kosten internet: als u kosten maakt voor internet (zoals abonnementskosten) kunt u hiervoor een tegemoetkoming krijgen van € 50,00 per jaar. Per huishouden wordt er één tegemoetkoming per jaar verstrekt.

Aanvragen

Lever het aanvraagformulier in bij de receptie van het gemeentehuis of stuur het op. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij ‘de Veldwijzer’, Sterrenlaan 15 in Veldhoven. Bij de Veldwijzer kunnen ze u meer informatie geven over de regeling of helpen bij het invullen.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Woont u in een inrichting op basis van de Wet langdurige zorg, dan geldt voor u een andere inkomensgrens. Informeer bij de gemeente.
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor deze tegemoetkoming mag hebben

Voor bijdragen aan activiteiten voor kinderen tot 18 jaar kunt u terecht bij stichting Leergeld.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek