Negen lintjes in Veldhoven

Donderdag 26 april 2018

1 Officier en 8 Leden

Sinds vandaag heeft Veldhoven er 9 lintjesdragers bij! 9 inwoners ontvingen hun Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Letty Demmers tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. 

De uitreiking aan deze inwoners die zich naar het oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden “geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd”, vond plaats in het gemeentehuis. In de vroege ochtend bracht
burgemeester Demmers een verrassingsbezoek aan de decorandi op hun huisadres om hen over de toekenning te informeren en uit te nodigen voor de uitreiking in het gemeentehuis.

De volgende 9 Veldhovenaren ontvingen een Koninklijke Onderscheiding. Klik op de foto's of op de namen voor een toelichting op hun verdiensten.

Overzicht decorandi Veldhoven 2018
De heer Ir. E. (Eric) van Schagen De heer J.G.C. (Jan) Buiting De heer M.J.H. (Tinus) van Campen
De heer Ir. E. (Eric) van Schagen (62): Officier in de Orde van Oranje-Nassau De heer J.G.C. (Jan) Buiting (71): Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer M.J.H. (Tinus) van Campen (60): Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.J.M. (Jos) Kusters De heer W.H. (Wim) van Lent Mevrouw T.M. (Ora) Schueler-Luijben
De heer J.J.M. (Jos) Kusters (69): Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer W.H. (Wim) van Lent (82): Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw T.M. (Ora) Schueler-Luijben (72): Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A.M.J. (Loek) Schueler Mevrouw T.A.M. (Dory) Spruit-van der Weiden De heer G.P.M. (Geer) van Dinther
De heer A.M.J. (Loek) Schueler (75): Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw T.A.M. (Dory) Spruit-van der Weiden (60): Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer G.P.M. (Geer) van Dinther (66): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Groepsfoto Koninklijke decorandi Veldhoven 2018

De heer Ir. E. (Eric) van Schagen (62): Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ir. E. (Eric) van SchagenDe heer Ir Eric van Schagen heeft sinds 1982 diverse functies bekleed in het familiebedrijf Simac Techniek N.V. in Veldhoven. In 1986 werd hij lid van de directie en sinds 1989 is hij algemeen directeur. Onder zijn leiding is het familiebedrijf Simac N.V. uitgegroeid tot een technologiebedrijf dat actief is in de Benelux en Midden Europa, maar haar wortels nog steeds in onze regio heeft. Zowel op gebied van innovatie als werkgelegenheid is Simac een belangrijk bedrijf in onze regio.
De heer Van Schagen is sinds 1994 betrokken bij FHI, Federatie van Technologiebranches als bestuurslid en vervolgens voorzitter van de Nederlandse Brancheorganisatie voor Industriële Elektronica en vervolgens Federatievoorzitter van koepelorganisatie FHI.

Sinds 1991 is de heer Van Schagen bestuurslid van de Eindhovensche Fabrikantenkring (EFK). In 2009 is hij toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Zijn ervaring en gezag hebben hem in december 2016 voorzitter van deze Raad gemaakt. Zijn kwaliteiten zorgen er voor dat hij een belangrijke bijdrage levert aan het innovatieve klimaat in de regio Zuidoost Brabant.
Eveneens zet de heer Van Schagen zich sinds 2015 in voor de Stichting Synergos, als lid van de Raad van Toezicht. Zijn rol vervult hij door zijn multidisciplinaire kennis en ervaring te delen en het stellen van kritische vragen. Na een jaar als bestuurslid van de stichting Sports & Technology te hebben meegedraaid heeft hij in 2013 de rol van penningmeester op zich genomen. Hij is een belangrijke factor geweest in de ontwikkeling die de stichting sinds zijn aantreden heeft doorgemaakt. Later heeft hij de functie bekleed als voorzitter van de stichting.
In de jaren ’90 zijn in het kader van het programma Horizon in de regio Eindhoven projecten opgezet waarin gemeentelijke overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven krachten bundelden om de regio op te stuwen naar een succesvolle toekomst. Een van deze projecten was het ‘Incubator 3+’ project. Hiermee werd een centraal aanspreekpunt gerealiseerd voor alle partijen op het gebied van bevordering en financiering van startende ondernemingen. Vanaf het begin van dit samenwerkingsverband tussen TU/e, K.v.K., Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Rabobank Eindhoven-Veldhoven, TNO, en Fontys Hogescholen was de heer van Schagen medebestuurslid van deze stichting. Sinds 2001 heeft hij het voorzitterschap op zich genomen. Via deze weg werden enkele honderden technostarters op weg geholpen op hun eerste schreden in het ondernemerschap. Tot op de dag van vandaag zijn enkele interessante bedrijven hieruit voortgevloeid.
Vanaf begin 2016 maakt de heer Van Schagen deel uit van het driemanschap van de Raad van Commissarissen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). De aanpak heeft een voorbeeldfunctie gehad voor diverse soortgelijke initiatieven elders in Nederland.

Ook was de heer Van Schagen vanaf april 1995 tot oktober 2004 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Severinus. Vanaf eind 2003 tot op heden is hij voorzitter van de klachtencommissie voor cliënten.

Vanaf 2015 vervult de heer Van Schagen zijn rol binnen de Advisory Board van het Women in Science netwerk door advies te geven in hoe het netwerk de positie van de vrouwelijke wetenschapper binnen de TU/e kan verbeteren. Hij heeft in het kader van een onderzoek de deuren van Simac geopend om inzicht te krijgen in de discriminatie van vrouwen binnen engineering context.

Vanaf 2010 heeft de heer Van Schagen de functie van voorzitter vervuld voor de stichting Vrienden van het Brabants Orkest. Op een inspirerende en enthousiaste wijze heeft hij leiding gegeven aan het bestuur van deze stichtingen.

Begin 2017 is de heer Van Schagen lid geworden van de Raad van Commissarissen van Crowe Horwath Foederer B.V. Hij is van grote betekenis bij de bestuurlijke processen van dit bedrijf.

In 2012 was de heer Van Schagen mede-initiatiefnemer bij het oprichten van de coöperatie Slimmer Leven 2020 en sinds die tijd ook voorzitter. Hij kenmerkt zich als prudente ondernemer die altijd balans zoekt tussen economische en maatschappelijke kwaliteit.
De heer Van Schagen is van 1988 tot 2000 commissaris geweest bij het World Trade Center Eindhoven, en sinds 2000 Founding Partner. Hij is een ambassadeur, activator, verbinderen innovator voor de Brainport regio.
Hij stimuleert verbindingen in de regio (overheid, onderwijs en ondernemen), maar ook nationaal en internationaal, ondersteunt businessplatforms door het delen van kennis, kunde en contacten.

Sinds 2015 is de heer Van Schagen lid van de Raad van Advies TU/e, faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Hij was een initiatiefnemer van de glasvezelring van Eindhoven en daarmee van Breedband Regio Eindhoven BV (BRE).
De heer Van Schagen was vanaf 1998 namens Simac eerst bestuurslid van Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) kring Eindhoven en vanaf 1999 tot eind 2004 voorzitter van het bestuur van BZW kring Eindhoven. In die periode stond hij aan de basis van de modernisering die BZW doormaakte. Hij deed dat op de voor hem kenmerkende wijze: een verbinder pur sang. Zo wist hij oudere en jongere leden, grotere en kleinere bedrijven en zowel multinationals als familiebedrijven, blijvend aan BZW te verbinden.

De heer Van Schagen is sinds 2001 bestuurslid en later voorzitter van Stichting Universiteitsfonds Eindhoven (UFe). Deze stichting zet zich in voor de ondersteuning van studiereizen, wetenschappelijk onderzoek en stimuleert de studentcultuur.

Al sinds 1969 is de heer Van Schagen betrokken bij Basko, de Veldhovense mixed hockeyclub. Sinds september 1997 is hij voorzitter.
Sinds 2007 is de heer Van Schagen actief als commissielid Mooier Merefelt. Een commissie die zich inzet voor cliënten die wonen in RSZK Merefelt in Veldhoven. De commissie Mooier Merefelt vervult bijzondere wensen van cliënten die niet uit de reguliere financiering betaald kunnen worden, maar wel belangrijk zijn voor het welbevinden van de cliënt.
Ook was de heer Van Schagen sinds 2004 lid van het Dagelijks Bestuur van Breedband Regio Eindhoven BV (BRE) en vanaf 2014 tot juni 2017 lid van de Raad van Commissarissen van BRE. Zijn kennis van zaken, overtuigingskracht en visie droegen zeer uitdrukkelijk bij tot een voortvarende bestuurlijke ontwikkeling van BRE.

Samengevat: Een verbindende ondernemer pur sang met grote maatschappelijke betrokkenheid in de Veldhovense samenleving , maar die zeker ook met passie een belangrijke bijdrage heeft in de ontwikkeling van innovatie en technologie, nationaal, als internationaal. Terug naar boven 

De heer J.G.C. (Jan) Buiting (71): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.G.C. (Jan) BuitingSinds 1988 is de heer Buiting vrijwilliger en bestuurslid bij Sportvereniging Rood-Wit in Veldhoven. Hij was tien jaar trainer van de jeugdteams en twee jaar van de damesteams. Ook was hij leider van het A1 jeugdteam en het 2e seniorenteam. Sinds 2008 is de heer Buiting leider van de Technische Commissie. Tijdens de verbouwing van de bestuurskamer/sponsorhome en de kantine was hij technisch projectleider. Sinds 2008 is de heer Buiting ook bestuurslid.
Bij Hobbyclub ‘Vrije Expressie’ is de heer Buiting sinds 1991 vrijwilliger. Hij is secretaris en begeleider bij deze hobbyclub die wekelijks 25 kinderen ontvangt. Terug naar boven 

 

 

De heer M.J.H. (Tinus) van Campen (60): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer M.J.H. (Tinus) van CampenDe heer van Campen is sinds 1995 vrijwilliger bij Stichting Severinus. Hij is werkbegeleider en ‘maatje’ van een man met een verstandelijke beperking. Van 1997 tot 2004 was de heer van Campen voorzitter van het Oranjecomité Oerle.  De heer van Campen was bestuurslid van de stichting Vakantiecomité.
Sinds 2007 is hij vrijwilliger en bestuurslid van de stichting Dorpscentrum d’Ouwe School in Veldhoven.. Daarnaast was hij van2010 tot 2018 ondersteuner van zijn moeder die halfzijdig verlamd en rolstoelgebonden is. De heer van Campen was ook vrijwilliger bij het Tienercomité Oerle, het evenement ‘Boergondisch Oers’ en verschillende buurtactiviteiten. Terug naar boven 

 

De heer J.J.M. (Jos) Kusters (69): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.J.M. (Jos) KustersDe heer Kusters was zestien jaar vrijwilliger bij Buurtvereniging De Heuvelstraat Veldhoven. Sinds 1986 is de heer Kusters actief bij Voetbalvereniging UNA. Hij was lid van de jeugdcommissie en hield zich bezig met coördinatie van de A-teams en de overgang van A-junioren naar senioren. Ook was hij voorzitter van de accommodatiecommissie en lid van het hoofdbestuur. Daarnaast zette hij zich in als scheidsrechter bij de seniorenteams. Hij was voorzitter van de carnavalsvereniging van UNA en drie maal Prins Carnaval. Sinds 2007 is hij voorzitter van de Stichting Accommodatie UNA.
In 2014 vervaardigde de heer Kusters de sokkel voor het monument ter herinnering aan de Slachtoffers van het bombardement in Zeelst in 1944. Terug naar boven 

 

 

De heer W.H. (Wim) van Lent (82): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer W.H. (Wim) van LentDe heer Van Lent is sinds 1987 vrijwilliger bij Stichting Organisatie Karnaval in Veldhoven.. Hij is lid van de optochtcommissie. Daarnaast was de heer Van Lent penningmeester, secretaris en sinds 2001 voorzitter van Stichting Nieuwe Levenskracht, afdeling Zeelst. Deze Stichting zet zich in voor het bevorderen van het welzijn van zieken en personen met een beperking. Sinds 2000 is de heer Van Lent voorzitter van Wijkplatform d’Ekker in Veldhoven en is hij onder andere actief tijdens de jaarlijkse Wijkdag en Lenteactie. Terug naar boven 

 

 

Mevrouw T.M. (Ora) Schueler-Luijben (72): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw T.M. (Ora) Schueler-LuijbenMevrouw Schueler-Luijben was lid en voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool Zeelsterhof in Veldhoven. Sinds 1984 is zij vrijwilliger, bestuurslid en secretaris van de Vereniging voor Amateuredelsmeden de Smeltkroes in Eindhoven. Zij verzorgde de ledenadministratie, de groepsindeling en het rooster met werkbijeenkomsten.
Mevrouw Schueler-Luijben was secretaris van de Zuid-Nederlandse Lapidaristen Vereniging in Eindhoven. Deze vereniging houdt zich bezig met het bewerken en slijpen van edelstenen. Daarnaast was ze medeoprichter en secretaris van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. De stichting is het kennis-, informatie- en documentatiecentrum van mechanische torenuurwerken in Nederland.
Sinds 2006 is Mevrouw Schueler-Luijben secretaris van de Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (SOT). Dit is een kennis- en contactcentrum van openbare tijd-aanduiding met de focus op mechanische torenuurwerken.
Samen met haar echtgenoot organiseert ze studiereizen, rondleidingen en bezichtigingen in binnen- en buitenland en onderhoudt contacten met Belgische en Duitse zusterverenigingen. Terug naar boven 

De heer A.M.J. (Loek) Schueler (75): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.M.J. (Loek) SchuelerDe heer Schueler was voorzitter van gemeenschapshuis Patronaat Zeelst in Veldhoven. Sinds 1986 is hij vrijwilliger en bestuurslid van de Vereniging voor Amateuredelsmeden De Smeltkroes in Eindhoven. De heer Schueler is hoofd van de technische commissie en organiseert werkgroepen waarin leden zich nieuwe technieken eigen maken. Verder heeft hij de website van de vereniging opgezet en is mede beheerder. Ook had hij de leiding over de renovatiecommissie. De heer Schueler was van 2002 tot 2012 bestuurslid van de Federatie Klokkenvrienden, een overkoepelende organisatie op het gebied van (oude)klokken in Nederland.
Daarnaast was hij voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven (KVS). De vereniging organiseerde evenementen in het museum en zorgde voor een verbetering van de outillage van het museum.
De heer Schueler is vanaf 2004 medeoprichter en voorzitter van de Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (SOT). Dit is een kennis- en contactcentrum van openbare tijdaanduiding met de focus op mechanische torenuurwerken. Samen met zijn echtgenote organiseert hij studiereizen, rondleidingen en bezichtigingen, zowel in binnen- als buitenland en onderhoudt contacten met Belgische en Duitse zusterverenigingen. Terug naar boven 

Mevrouw T.A.M. (Dory) Spruit-van der Weiden (60): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw T.A.M. (Dory) Spruit-van der WeidenSinds 1990 is mevrouw Spruit-van der Weiden vrijwilliger, secretaris en rechtsvoorganger van de Parochie Christus Koning in Veldhoven. Zij was lector, doopgroepcoördinator, lid van de gebedsgroep, zorgde voor het voorbereiden van avondwaken en was nauw betrokken bij een fusievoorbereiding.
Van 1993 tot 1997 was mevrouw Spruit-van der Weiden pleegouder bij Combinatie Jeugdzorg. Met haar gezin heeft zij als een van de eerste pleeggezinnen meegewerkt aan het Gezinsproject waarbij kinderen die niet meer thuis konden wonen tijdelijk in een pleeggezin verblijven. Daarnaast heeft zij samen met een gezinsvoogd een training voor pleegouders verzorgd.
Gedurende zes jaar was mevrouw Spruit–van der Weiden één tot twee weekenden per maand verzorger van een jongen die aan Prader-Willi Syndroom lijdt en die 24-uurs begeleiding nodig had. Mevrouw Spruit-van der Weiden was secretaris van de Katholieke Vrouwen Beweging Oerle. Ook was zij ondersteuner/mantelzorger van de moeder van een jeugdvriendin. Bij Stichting Nieuwe Levenskracht, afdeling Oerle is mevrouw Spruit- van der Weiden bestuurslid Zij legt zieken- en nabestaandenbezoeken af en is medeorganisator van de jaarlijkse bedevaart naar Meerveldhoven. Ook is zij penningmeester van de Zonnebloem, afdeling Oerle en draagt bij aan het organiseren en uitvoeren van de activiteiten en het afleggen van huisbezoeken. Terug naar boven 

De heer G.P.M. (Geer) van Dinther (66): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer G.P.M. (Geer) van DintherDe heer Van Dinther was tot juni 2017 adviseur van de Raad van Bestuur van zorginstelling Severinus in Veldhoven, waar zorg wordt geboden aan ruim 500 personen met een verstandelijke beperking in de wijken De Berkt en Akkereind. Hij was ruim veertig jaar actief voor mensen met een beperking en bracht buurtbewoners en bewoners van de zorginstelling met elkaar in contact via het principe van de omgekeerde integratie. Hierbij wonen bewoners van de zorginstelling en buurtbewoners bij elkaar in dezelfde buurt en worden gestimuleerd om veel met elkaar in contact te komen. Ook was hij lid van de Regiegroep Participatieplein en was hij betrokken bij netwerkorganisatie Veldhoven Vernieuwend Vitaal.
De heer van Dinther heeft bijgedragen aan diverse boeken. Hij ondersteunde het promotieonderzoek van dr. Bosman, dat leidde tot het proefschrift ‘Antwoorden op Andersheid. Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij KansPlus Sien, regio Eindhoven/Helmond. Deze instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is gericht op informatievoorziening, kennisvergroting, ontspanning en het organiseren van activiteiten en vakantiekampen. Daarnaast is de heer van Dinther vrijwilliger bij het Platform VG Regio Zuidoost Brabant, een belangenorganisatie voor personen met een verstandelijke beperking en bij de Dementietafel Groot Eindhoven/De Kempen. Sinds 1999 is de heer van Dinther bestuurslid en vrijwilliger bij de Oranjemarkt Veldhoven. Hij zorgt ervoor dat bewoners van Severinus als vrijwilliger helpen. Verder was de heer van Dinther oprichter en vrijwilliger van Buurtvereniging Hooidonkse Akkers Zeelst. Terug naar boven

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek