Gevraagd: frisse blik op ontwikkeling Zilverackers

Woensdag 6 juni 2018

Alweer tien jaar geleden is een structuurvisie voor Zilverackers opgesteld. Intussen zijn er nieuwe inzichten ontstaan, onder andere door afspraken tussen de regiogemeenten over de woning(bouw)behoefte. Daarom werken we aan een nieuwe visie op Zilverackers. Alle Veldhovenaren die zich betrokken voelen, zijn van harte welkom om mee te praten. Uw reacties en ideeën zijn voor ons waardevol; we nemen die graag mee tijdens de verdere uitwerking.

We zoeken naar een breed draagvlak voor de nieuwe visie op Zilverackers. Daarom organiseren we drie verschillende bijeenkomsten; een voor stakeholders zoals direct omwonenden en grondeigenaren, een voor professionals zoals bouwbedrijven en makelaars en een voor de inwoners van Veldhoven. De resultaten van deze bijeenkomsten verwerken we in de visie die we aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling.

Bijeenkomst voor inwoners Veldhoven

Wanneer: maandag 25 juni 2018 van 19.00 – 21.00 uur
Waar: Aula hoofdgebouw Sondervick College, Knegselseweg 30 in Veldhoven

Programma

18.30 uur Ontvangst
19.00 uur Presentatie over de concept-ontwikkelvisie Zilverackers. Aansluitend hierop een interactieve informatiemarkt.
21.00 uur Einde bijeenkomst.

Aanmelden

Wilt u meepraten? Stuur uiterlijk 20 juni een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in de onderwerpregel ‘Zilverackers, bijeenkomst 3, 25 juni 2018’. Vermeld in het bericht uw naam en met hoeveel personen u komt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectassistente Zilverackers via telefoonnummer 14 040.

Wat is een structuurvisie

In een structuurvisie beschrijft de gemeente de plannen voor een bepaald gebied. Bij- voorbeeld over waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft of waar er recreatievoorzieningen kunnen worden aangelegd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om structuurvisies vast te stellen.

Over Zilverackers

Zilverackers is een woonwijk in ontwikkeling aan de westrand van Veldhoven. Oerle-Zuid is het eerste dorp in Zilverackers. Inmiddels zijn daar de meeste van de ± 350 woningen gerealiseerd. Huysackers is het tweede dorp in Zilverackers. Naar verwachting start de woningbouw hier in de tweede helft van 2018. Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-huysackers.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek