Inwoners nog steeds goed te spreken over hulp en ondersteuning

Dinsdag 3 juli 2018

De gemeente Veldhoven is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Inwoners zijn nog steeds tevreden over de toegang tot hulp en de ingezette ondersteuning door zorgaanbieders. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2018 voor de derde keer uitgevoerd in opdracht van het college. Onderzoeksbureau I&O Research heeft een vragenlijst gebruikt die inwoners schriftelijk of online hebben ingevuld.

Wmo

Cliënten zijn over het algemeen zeer positief over hoe de gemeente met hun hulpvraag omgaat. Met name over hoe medewerkers met hen omgaan; ze voelen zich serieus genomen en snel geholpen. Zeventig procent van de cliënten regelt cliëntondersteuning vanuit het eigen netwerk. Denk hierbij aan een partner, kind, ouder of vriend.

Passende ondersteuning

Daarbij zijn ze over het algemeen positief over de ondersteuning of voorziening die zij ontvangen. Een ruime meerderheid spreekt van een kwalitatief goede en passende ondersteuning die aansluit op de hulpvraag. Cliënten ervaren positieve effecten van de ondersteuning op hun eigen leven. Ze zijn meer zelfredzaam, zelfstandiger en ervaren een betere kwaliteit van leven. Net als vorig jaar laten Wmo-cliënten zich niet alleen ondersteunen vanuit de gemeente. Twintig procent van de cliënten regelde zelf aanvullende ondersteuning naar aanleiding van het keukentafelgesprek.

Jeugd

Ook de jeugdhulpcliënten zijn in het algemeen tevreden over hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat. Het minst is men te spreken over de snelheid van de hulp en de mate waarin andere organisaties samenwerken om te helpen. Negen op de tien cliënten ervaren één of meer effecten van de ontvangen jeugdhulp. Net als vorig jaar is het grootste effect dat cliënten zich beter voelen. Ook wordt er beter naar de cliënt geluisterd en kan de cliënt beter zijn of haar problemen oplossen. Bij sommige effecten, zoals de mate waarin het beter gaat met het gedrag of met vrijetijdsbesteding, is in vergelijking met 2016 een kleine afname zichtbaar.

Overzicht uitkomsten

De factsheets met de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken zijn te vinden op www.veldhoven.nl/jeugdhulp.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek