Gildebroeder Frans Mennen ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Maandag 9 juli 2018

De heer F.J.M. (Frans) Mennen (79) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maandag 9 juli speldde Locoburgemeester Ad van den Oever de versierselen bij hem op tijdens het ‘verschieten van de Zomerkoning’.

De heer Mennen is een gildeman in hart en nieren. Hij is 40 jaar bestuurslid van Gilde Sint Caecilia; sinds 1981 is hij secretaris. Daarnaast was hij 33 jaar vendelier en trainer van vendeliers. Frans Mennen was acht jaar Koning van het Caecilia Gilde. Naast zijn secretariële werkzaamheden, schrijft de heer Mennen het jaarboek. Ook onderhoudt hij de bruikleencontracten van materialen die aan de Gildebroeders zijn uitgeleend.

Sinds 1996 is de heer Mennen vrijwilliger bij het onderhoud van het kerkhof van de Christus Koning Kerk.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek