Veel ideeën voor nieuw zwembad

Maandag 23 juli 2018

Een nieuw zwembad met de entree liefst aan de zijde van het burgemeester Elsenpark. Een gebouw, lager aan de woonzijde en hoger aan de parkzijde en liefst ook deels verzonken in de grond, zoals dat bij het huidige zwembad ook het geval is. En waarbij de dubbelfuncties van zwembad en sporthal worden geclusterd. Een bad met een duurzame uitstraling en met aandacht voor de verkeerssituatie, met name voor parkeren. Dat zijn de belangrijkste voorkeuren die onze inwoners aangeven over het nieuw te bouwen zwembad in Veldhoven. Of al deze wensen ook gerealiseerd kunnen worden, moet nog worden besproken.

Op 16 mei vond een inloopbijeenkomst plaats in sporthal Den Ekkerman. Alle Veldhovenaren waren die avond in de gelegenheid om hun voorkeuren, ideeën en eventuele zorgen te uiten over het nieuwe zwembad en het gebied eromheen. De opkomst tijdens deze bijeenkomst was hoog en heeft veel input opgeleverd.

Hoe nu verder?

We gaan de uitkomsten van de enquêtes en vragenformulieren betrekken bij het opstellen van het programma van eisen. Het moge duidelijk zijn dat we niet álle wensen kunnen overnemen. Maar we houden er, waar mogelijk, wel degelijk rekening mee. Het college van B en W stelt komend najaar het programma van eisen vast. Dan volgt meer informatie over de vraag hoe en welke  ideeën en wensen  van onze inwoners in het programma van eisen voor het nieuwe zwembad zijn verwerkt.

Resultaten van de inloopbijeenkomst

In september verschijnt een themapagina in het Veldhovens Weekblad. Daarin presenteren we meer uitgebreide informatie over de input die is verzameld tijdens de inloopbijeenkomst van 16 mei jongstleden.

Bedankt voor uw bijdrage

De betrokken organisaties -  Gemeente, zwembad D’n Ekkerman, zwemvereniging Njord, de studenten van de TU/Eindhoven en de direct omwonenden - hebben de bijeenkomst als zeer succesvol ervaren.  Alle inwoners die hebben meegedacht en gepraat; hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek