Asbest dak: verwijder het voor 2024

Woensdag 19 september 2018

De rijksoverheid verplicht woningeigenaren om asbest daken vóór 1 januari 2024 te verwijderen. Met deze maatregel wil de overheid mogelijke gezondheidsrisico’s – ontstaan door verwering van het materiaal - beperken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop actie te nemen.

Vooral bij oudere woningen en schuren zijn in het verleden vaak asbest golfplaten gebruikt als dakbedekking. Deze golfplaten verweren in de buitenlucht. Zo kunnen asbestvezels vrijkomen, met het risico op verspreiding in de buitenlucht en de bodem. Het gaat met name om golfplaten die vóór 1994 zijn geproduceerd. Sinds 1994 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen in golfplaten.

Hoe herkent u asbestvrije golfplaten

Op de buitenkant van asbestvrije golfplaten staat een codering, vaak bij de rand. De volgende coderingen zijn van toepassing: NT, AF, AFM, NA, AP of AV. Ook kan een productiejaar zijn aangegeven. Als deze datum 1994 of later is, zijn de golfplaten ook asbestvrij.

Asbest platen verwijderen? Eerst melden!

Gaat u asbesthoudende golfplaten verwijderen? Voor u begint moet u dat bij de gemeente melden. Verder is de werkwijze afhankelijk van het aantal vierkante meters materiaal.

Tot 35 m2

Woningeigenaren mogen tot 35 m2 geschroefde of losliggende asbest golfplaten, afkomstig van het eigen perceel, in eigen beheer verwijderen (eventueel samen met de buren). U hoeft geen asbestrapport te laten opstellen door een gecertificeerd asbestbedrijf.

  1. Stap 1 – melden. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl met in de onderwerpregel ‘asbestsanering particulier’. Vermeld in uw bericht uw adresgegevens, de geplande datum van sanering en stuur enkele digitale foto’s mee van het te saneren dak. U ontvangt een brief met informatie over het veilig verwijderen van de golfplaten.
  2. Stap 2 – verwijderen en verpakken. Verwijder de golfplaten volgens de veiligheidsinstructies. Verpak het verwijderde materiaal goed. Gebruik hiervoor een dubbele laag stevig plastic van minimaal 0,2 mm dik.
  3. Stap 3 – gratis inleveren. De asbest golfplaten kunt u - uitsluitend na telefonische afspraak en goed verpakt - gratis inleveren bij de milieustraat.

Meer informatie vindt u op de pagina Milieustraat

35 m2 of meer golfplaten (hetzelfde geldt voor gespijkerde golfplaten)

  1. Stap 1 – voorbereiden. Voor het verwijderen van 35 m2 of meer golfplaten bent u verplicht een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Dit geldt ook voor gespijkerde golfplaten, ook als het oppervlak minder dan 35 m2 is. Een gecertificeerd bedrijf vindt u via www.ascert.nl.
  2. Stap 2 – rapport laten maken. U laat een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (via www.ascert.nl) een asbestrapport opstellen. Zonder rapport mag een gecertificeerd bedrijf niet saneren.
  3. Stap 3 - melden. Dien minimaal vier weken van tevoren een sloopmelding in via www.omgevingsloket.nl. Ook het asbestsaneringsbedrijf kan deze melding voor u verzorgen. Na het indienen van een volledige melding ontvangt u van de gemeente een brief met verdere voorschriften.
  4. Stap 4 – verwijderen. Het bedrijf verwijdert het materiaal volgens de voorschriften en voert het ook voor u af.

Meer informatie vindt u op de pagina Slopen en asbest verwijderen

Subsidieregeling overheid

De overheid heeft een subsidieregeling getroffen om het verwijderen van asbest daken te stimuleren. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen hiervan gebruikmaken. Alle benodigde informatie vindt u op de webpagina 'Regelingen en subsidies' van de rijksoverheid.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek