Onderzoek naar veiligheid bomen

Woensdag 26 september 2018

Van medio september tot en met eind november gaat het bedrijf ‘De Boominspecteurs’ de bomen in de wijken Cobbeek, d’Ekker, Oerle, Zandoerle en het buitengebied inspecteren, onder andere op veiligheid en snoeibehoefte.

De gemeente is eigenaar van de bomen in het openbaar gebied. Dat betekent dat we ook een wettelijke zorgplicht hebben: het is onze taak om ervoor te zorgen dat we een veilig en gezond bomenbestand houden, waarvan iedereen kan genieten. Daarom laten we de bomen periodiek en systematisch bekijken door een deskundige. Als uit die inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn, dan voeren we die uit.

Wat doet de boominspecteur precies

Een boominspecteur inspecteert de boom visueel, ofwel hij bekijkt de boom heel goed. Hij onderzoekt en beoordeelt de stamvoet, de stam, de takaanzetten en de takken in de kroon. Ook kijkt hij naar mogelijke zwamaantastingen. Op basis van deze gegevens bepaalt hij de te nemen maatregelen. In de meeste gevallen betreft dit het snoeien en/of het verwijderen van gevaarlijk dood hout. Soms is een verdergaand technisch onderzoek nodig, om bijvoorbeeld de mate van rotting of instabiliteit te checken.

De boominspecteurs zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding  en veiligheidshesje.

Boomveiligheidsonderzoek (BVO)

Om de 3 jaar worden bomen in het openbaar gebied gecontroleerd. Als er (snoei)maatregelen nodig zijn, worden deze volgend jaar uitgevoerd. Bomen met een verhoogd risico worden eerder gesnoeid of  gerooid.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek