Werkzaamheden wegdek Kempenbaan

Donderdag 27 september 2018

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober wordt de asfaltverharding van een deel van de Kempenbaan vernieuwd. Het gaat om het tracé tussen rotonde De Plank en kruispunt De Run 5600. Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer van ’s avonds 19.00 uur tot ’s morgens 06.00 uur. Overdag zijn de wegen normaal bruikbaar.

Tijdens de werkzaamheden is een omleidingsroute van kracht. Deze is duidelijk aangegeven met borden. Dit kan tot lichte vertragingen leiden. Houd daarom rekening met een extra reistijd van 5 – 10 minuten. Hulpdiensten zijn op de hoogte van de geplande werkzaamheden; bij calamiteiten kunnen zij wel van de weg gebruik maken. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en vertrouwen op uw begrip.

Waarom deze werkzaamheden?

Het wegdek van dit deel van de Kempenbaan is in slechte staat. Dit heeft te maken  met de zogenoemde ‘chicanes’ ofwel kunstmatige bochten in de weg, bedoeld om de snelheid van het verkeer te remmen. Door het veelvuldig gebruik is het asfalt in de bochten ‘weggedrukt’ en liggen de rioolafdekkingen (putdeksels) instabiel. Daarom krijgen de wegverzakkingen en gaten een nieuwe asfaltlaag en worden de putdeksels vervangen en opnieuw op  hoogte gesteld.

Omleidingsroute Kempenbaan

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek