Subsidie Jack Mikkersfonds

Woensdag 10 oktober 2018

Het Jack Mikkersfonds ondersteunt initiatieven in Veldhoven die zich richten op innovatie, onderwijs en/of participatie. De eenmalige subsidie uit het fonds is bedoeld voor particulieren en organisaties. De totale bijdrage is maximaal € 1.000,- per jaar. 

Oud-burgemeester Jack Mikkers nam in 2017 afscheid van de gemeente Veldhoven. In de periode 2007-2017 heeft hij zich met name ingezet voor innovatie, onderwijs en participatie. Als waardering en om zijn focus te behouden, ook na zijn vertrek, heeft de gemeente bij zijn afscheid het Jack Mikkersfonds opgericht.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Het Jack Mikkersfonds valt onder de subsidieregeling Vitale samenleving. Deze subsidieregeling beoogt de inclusieve samenleving te bevorderen door activiteiten te subsidiëren die mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe mee laten doen. De activiteiten waarvoor u subsidie Jack Mikkersfonds aanvraagt vinden plaats in Veldhoven of richten zich op Veldhoven. Ze leveren een bijdrage aan innovatie, onderwijs en/of participatie. Daarbij zijn ze een aanvulling op het bestaande aanbod van activiteiten in Veldhoven. Voorwaarde is wel dat de kosten van het initiatief niet alleen door de gemeentelijke subsidie worden gedekt, maar ook door andere middelen.

Subsidie aanvragen?

U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier Jack Mikkersfonds. U vindt het formulier op https://www.veldhoven.nl/subsidie-jack-mikkersfonds. Stuur het formulier met de bijlagen uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit naar gemeente@veldhoven.nl. Dan weet u zeker dat u op tijd bent. Het college van burgemeester en wethouders belist namelijk over de toekenning binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Hij doet dit op advies van een beoordelingscommissie.

Contact

Heeft u vragen over de voorwaarden of over het indienen van de aanvraag? Of overlegt u graag over uw idee voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op door te bellen naar het algemene nummer 14 040, of stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl, onder vermelding van 'Subsidie Jack Mikkersfonds'.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek