Aandacht voor pleegzorg

Dinsdag 16 oktober 2018

Van 31 oktober tot en met 7 november wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.

Gemeente Veldhoven onderschrijft het belang en wil pleegzorgaanbieder ‘Combinatie Jeugdzorg’ helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders. In aanloop naar de week van de Pleegzorg plaatsen wij wekelijks een artikel over pleegzorg.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg houdt in dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Meer weten over pleegzorg?

Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond. De eerstvolgende avonden zijn op:

  • 12 november – bij de Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94 in Geldrop
  • 19 november – bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven

Een informatiepakket aanvragen of aanmelden voor een informatieavond kan via triangel@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek