Spreidingsplan kroonringen ter inzage

Dinsdag 23 oktober 2018

De voorbereidingen voor het plaatsen van kroonringen zijn in volle gang. Tot en met vrijdag 28 december liggen er plattegronden per wijk ter inzage. Daarop zijn de locaties aangegeven waar kroonringen geplaatst worden.

Bekijk de plattegronden op de pagina Kroonring. U kunt deze plattegronden ook bekijken bij de receptie van het gemeentehuis.

Niet aan elke (lantaarn)paal of voor elke deur wordt een kroonring geplaatst.  In samenwerking met afvalinzamelaar Baetsen is een spreidingsplan gemaakt. Daarop is aangegeven aan welke (lantaarn)palen de kroonringen worden bevestigd. De locaties zijn bepaald aan de hand van de volgende criteria:   

  1. Al bestaande verzamelplekken voor PMD zakken worden gebruikt. Op diverse plaatsen in Veldhoven zijn spontaan vaste verzamelplekken ontstaan. In zo’n geval wordt de kroonring bij die verzamelplaats bevestigd
  2. De locaties moeten goed bereikbaar zijn voor ophaaldienst
  3. Er is rekening gehouden met beperkte loopafstanden tussen de locaties
  4. De gekozen locaties mogen de verkeersveiligheid niet nadelig beïnvloeden
  5. De kroonringen worden bij voorkeur bevestigd aan lantaarnpalen

Kroonring aanvragen

Tijdens de inzageperiode  - die loopt van tot en met vrijdag 28 december - kunt u een verzoek indienen voor het plaatsen van een kroonring. Dat kan alleen digitaal, via het invullen van een aanvraagformulier. Voldoet een verzoek aan alle bovengenoemde criteria? Dan wordt de kroonring geplaatst (aanvragers krijgen geen bericht).

Gebruik van de kroonring

De meeste huishoudens zetten op dit moment de PMD-zak voor het huis aan de straat. In de nieuwe situatie kan het voorkomen dat u wat verder moet lopen om een kroonring te bereiken. De kroonring is een extra service, u bent niet verplicht deze te gebruiken. U kunt de PMD-zak ook zoals u gewend bent, op de ophaaldag aan de straat zetten langs de inzamelroute.

Wat is een kroonring

Een kroonring is gemaakt van gerecycled plastic, voorzien van ophanghaken. Deze wordt om een (lantaarn)paal bevestigd. Zo ontstaat een kapstok waaraan PMD-afvalzakken kunnen worden opgehangen.

De kroonringen gaan dienen als verzamelplaatsen voor PMD-zakken. Kroonringen worden op een minimale hoogte van 1,25 meter bevestigd, bij voorkeur aan lichtmasten. De zakken hangen dan los van de grond. Daarmee wordt het wegwaaien / openscheuren door wind en schade door ongedierte beperkt. Dat voorkomt zwerfafval en het zorgt voor een netter straatbeeld.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek