Toekomstplannen voor circulair bedrijvenpark Habraken

Woensdag 31 oktober 2018

De gemeente Veldhoven gaat de mogelijkheden onderzoeken voor inrichting van een circulair bedrijvenpark op Habraken. Medio 2019 moet hierover meer duidelijk zijn. Op een circulair bedrijvenpark vestigen zich bedrijven, gericht op hergebruik en recycling van materialen.

De grondstoffen waarmee we allerlei producten maken, worden steeds schaarser. We moeten er dus veel bewuster en zuiniger mee omgaan. De rijksoverheid wil graag dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Dit betekent dat we dan een economie hebben waarin de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaal is en de waardevernietiging minimaal. Reststoffen zien we dan niet meer als afval maar als grondstof voor nieuwe producten.

Speerpunten en kansen

Veldhoven gaat de uitdaging aan en heeft op bedrijventerrein Habraken 15 ha gereserveerd voor circulaire bedrijvigheid. Zo’n circulair bedrijvenpark biedt kansen voor het bedrijfsleven en dus ook voor de werkgelegenheid. De komende maanden worden twee speerpunten verder uitgewerkt: Hergebruik van bouw- en sloopmaterialen en beter recyclen van afval.

Partners

We nemen tijd tot medio 2019 om deze speerpunten verder uit te werken tot concrete businesscases, ofwel haalbaarheidsstudies. Dat doen we samen met onder andere Fontys, BOM, TNO en de provincie Noord- Brabant. Ook andere kennisinstellingen, organisaties en bedrijven kunnen hierin een rol spelen.

Bedrijventerreinen in Ondernemend Nederland

Onlangs zijn in Veldhoven opnames gemaakt voor het programma Ondernemend Nederland. Daarin komen de bedrijventerreinen Habraken en De Run voor het voetlicht. Het Veldhovense item wordt uitgezonden in het programma Ondernemend Nederland op zondag 4 november, 10.00 uur op RTL 7. De herhaling is op zaterdag 10 november, 13.00 uur, ook op RTL 7.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek