Voorbereidingen bouw nieuw zwembad

Donderdag 8 november 2018

Het nieuwe zwembad komt op de plaats van het voormalige gebouw van basisschool De Rank, gelegen in het burgemeester Elsenpark. Dit gebouw wordt half november gesloopt. Deze werkzaamheden duren tot eind 2018.  Voorafgaand hieraan wordt deze week begonnen met het verwijderen van de bomen en de lage beplanting ten noorden (tussen school en sporthal) en oosten van de school.

Rondom het gebouw en een gedeelte van het gebied worden hekken ter afscherming van de diverse werkzaamheden geplaatst. Deze hekken blijven staan totdat alle werkzaamheden in het gebied,  zoals sloopwerkzaamheden, verwijderen bomen en lage beplanting, bodemonderzoeken en archeologieonderzoek, zijn afgerond.

Vanaf begin januari worden de proefsleuven voor archeologisch onderzoek gegraven. Archeologisch onderzoek vindt plaats omdat er in het verleden in het gebied belangrijke vondsten zijn gedaan.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek