Gebruik lachgas op straat verboden

Maandag 28 januari 2019

Het gebruik van lachgas is populair. Helaas is niet iedereen zich bewust van de risico’s die er zijn voor de gebruiker én voor de omgeving. Daarom is in Veldhoven een lachgasverbod ingesteld. Het gebruik op straat is sinds 1 januari  verboden. Naast handhaving, zetten politie, gemeente en zorgpartners ook in op het informeren van jongeren en hun ouders.

Sommige mensen gebruiken lachgas voor de lol. Lachgas veroorzaakt namelijk een korte roes. Daarbij hoort ook gedrag dat vergelijkbaar is met dronkenschap. Denk hierbij aan roekeloosheid, luidruchtig gedrag, het wegvallen van remmingen, en tijdelijk bewustzijnsverlies. Hierdoor veroorzaakt het gebruik van lachgas risico’s in het verkeer en in de omgang met elkaar. Het is dan ook niet ‘normaal’. Naast gevaar voor de gebruiker is er ook overlast voor de omgeving. Gebruikte ampullen worden vaak achtergelaten in het openbaar gebied.

Verbod

Om ongelukken en overlast te voorkomen en zo de openbare ruimte veilig en vertrouwd te houden, is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:34a opgenomen. In dit artikel staat dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte is verboden.

Betrapt, en dan?

Als een jongere onder de 18 jaar wordt betrapt op het gebruik van lachgas, volgt een gesprek met de minderjarige en de ouders bij bureau Halt. Halt geeft minderjarige jongeren die een strafbaar feit hebben begaan, een passende leer- of werkstraf. In het geval van middelengebruik zoals lachgas, wordt een specifieke leeropdracht over lachgas opgelegd. Eventueel wordt een vervolggesprek gevoerd met Novadic-Kentron. Zij zijn deskundig op het gebied van preventie van middelengebruik. Het doel is om de jongeren en ouders bewust te maken van de risico’s en verder gebruik te voorkomen. Ben je ouder dan 18 jaar en word je op het gebruik betrapt, dan krijg je een proces-verbaal. Daarnaast wordt de gemeente geïnformeerd en wordt een bestuursrechtelijk handhavingsproces gestart. Dit kan bij herhaling leiden tot hoge boetes.

Informatie?

Als je meer wilt weten over het gebruik van lachgas, kijk dan op www.drugsinfo.nl of neem contact op met de preventiemedewerker van Novadic-Kentron via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bel op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur naar 040 – 25 84 113. Je kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van ‘lachgas’ of bellen naar het algemene nummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek