Automatische incasso gemeentebelastingen

Woensdag 27 februari 2019

Deze week ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen 2019 in de brievenbus. Maak het uzelf gemakkelijk en machtig de gemeente om de gemeentebelasting automatisch te incasseren van uw bankrekening.

De gemeente stuurt geen acceptgirokaarten meer. U zorgt zelf voor tijdige betaling, onder vermelding van het vorderingsnummer. Als u in één keer betaalt, doet u dat vóór de eerste vervaldag. Als u in twee termijnen wilt betalen, betaalt u minimaal de helft vóór de eerste vervaldag en het andere deel vóór de tweede vervaldag. De vervaldagen vindt u op het aanslagbiljet.

Automatische incasso

Iedereen die nog niet meedoet met automatische incasso krijgt dit jaar een machtigingskaart voor automatische incasso toegestuurd. Als u de gemeente machtigt voor automatische incasso, gaat u het totaalbedrag van uw aanslag in maximaal 10 termijnen betalen. Voordelen hiervan zijn dat u per keer kleine bedragen betaalt en dat u zelf geen betaaltermijnen in de gaten hoeft te houden.

Wilt u de gemeente machtigen om het bedrag automatisch in termijnen van uw rekening af te schrijven? Stuur de toegezonden machtigingskaart dan ingevuld en ondertekend terug naar de gemeente Veldhoven. U ontvangt vervolgens een brief waarin staat wat de betaaltermijnen zijn.

Geef wijzigingen schriftelijk én tijdig door

Hebt u de gemeente gemachtigd voor automatische incasso? Laat het dan ook weten als uw rekeningnummer of de bijbehorende naam is veranderd. Bijvoorbeeld bij een scheiding of bij overlijden. U kunt een nieuwe machtigingskaart aanvragen per e-mail via gemeente@veldhoven.nl of bel naar telefoonnummer 14 040 (dit is een verkort telefoonnummer). U kunt ook een machtigingskaart ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek