Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Donderdag 28 februari 2019

Eind februari ontvangt u de aanslag Gemeentebelastingen 2019. Daarop staat ook de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente doet er alles aan om die zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Hebt u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op. Wij informeren en adviseren u graag.

Als u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u informeel of formeel bezwaar maken.

Stap 1: check de WOZ-waarde

U kunt een taxatieverslag van uw woning opvragen met DigiD op mijn.overheid.nl of stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 14 040 (dit is een verkort telefoonnummer). 

Stap 2: bezwaar indienen: informeel en/of formeel?

Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde of hebt u behoefte aan uitleg? U hoeft dan niet meteen formeel bezwaar te maken. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze pagina Belastingaanslag-bezwaar.

Stap 3: uw bezwaar objectief beoordeeld

Een deskundige WOZ-gecertificeerde taxateur bekijkt en beoordeelt uw bezwaar nauwkeurig. Mogelijk wil de taxateur uw pand ook van binnen zien, afhankelijk van de inhoud van uw bezwaarschrift. De taxateur geeft vervolgens een goed onderbouwd waarde-advies aan de gemeente. Dit advies is geen taxatierapport.

Stap 4: gemeente beslist

Op basis van het advies van de taxateur beslist de gemeente of uw bezwaar gegrond is en of uw pand een aangepaste WOZ-waarde krijgt. U ontvangt daarover schriftelijk bericht.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het cluster WOZ/Belastingen/BAG via telefoonnummer 14 040 (dit is een verkort nummer). Wij helpen u graag! 

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek