Afvalcontainers hoogbouw gaan ondergronds

Woensdag 6 maart 2019

Tussen 11 en 22 maart gaat een aannemer ondergrondse restafvalcontainers plaatsen bij een aantal 'hoogbouwlocaties', ofwel flatgebouwen. In de eerste plaatsingsronde gaat het om 20 containers. We proberen om dit jaar ook nog een tweede plaatsingsronde uit te voeren.

Tot nu toe wordt het afval bij verschillende appartementen ingezameld in bovengrondse containers of inpandige rolcontainers. De gemeente brengt de afvalcontainers ondergronds omdat dit zorgt voor een netter straatbeeld. Ook zijn de inworpopeningen hiervan gemakkelijker te gebruiken. En als er geen afvalcontainers meer in de gebouwen staan, zal dat ook zorgen voor minder rommel en stankoverlast. Het is de bedoeling dat bij alle appartementencomplexen in Veldhoven in de toekomst ondergrondse restafvalcontainers staan.

Maart: eerste plaatsingsronde

De eerste serie ondergrondse afvalcontainers komen in de volgende straten:

 • Kemphaan
 • Norenberg
 • Vossenberg
 • Valgaten
 • Koraal
 • Tasveld
 • Ringoven
 • Ligt
 • Pietershoek
 • Hermannistraat
 • Wal
 • Iepenbeek
 • Repel
 • Parklaan

Per dag worden gemiddeld 3 containers geplaatst. Dit kan voor kortdurende verkeershinder zorgen.

Over het gebruik

Deze containers zijn bestemd voor gebruik door bewoners van appartementen. Na plaatsing worden de containers eerst gebruiksklaar gemaakt, door inbouw van elektronica en dergelijke. Daarna ontvangen de flatbewoners een brief van de gemeente. Daarbij zit ook een toegangspas. In de brief staat uitgelegd hoe de container met de toegangspas werkt. Als alles klaar is worden de oude containers weggehaald.

Tweede ronde

Er komen ook nog ondergrondse afvalcontainers op de volgende plekken:

 • Mariaoord
 • Ter Eik
 • van Vroonhovenlaan
 • Paladijn
 • Dorpstraat
 • De Reijenburg
 • Binnenhof
 • Handwijzer
 • Ceciliastraat
 • Mark
 • Amer
 • Pegbroekenlaan
 • Dintel
 • Fuut
 • Fazant
 • Ambachtslaan
 • Nijverheidslaan

We streven ernaar om deze containers ook dit jaar te plaatsen. Of dat lukt is nu nog niet duidelijk; dat is mede afhankelijk van de levertijden. We informeren de bewoners hierover zodra we meer weten.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek