Voorlopig ontwerp ’t Look Midden ter inzage

Woensdag 13 maart 2019

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van ’t Look Midden ligt sinds 11 maart ter inzage. Tijdens de inzagetermijn, tot en met 19 april 2019, kan iedereen die er belang bij heeft, een zienswijze indienen. Het college beslist of ingediende zienswijzen worden overgenomen.

De voorbereidingen voor de renovatie van ’t Look Midden zijn in volle gang. Afgelopen jaar waren er  op straat-/buurtniveau samenspraakbijeenkomsten. Daarin konden de bewoners hun wensen en ideeën voorleggen. De gemeente heeft haar best gedaan om deze inbreng in te passen in het voorlopig ontwerp, voor zover dat mogelijk en wenselijk is. De gemeente moet daarbij immers rekening houden met de geldende kaders: het gemeentelijk beleid over verkeer, groen, riolering, duurzaamheid en speelruimte, de landelijke wetten en regels en het algemeen belang.

Concept-ontwerp bekijken

U kunt het voorlopig ontwerp komen bekijken in de bouwkeet van de gemeente aan de Nijverheidslaan op:

  • vrijdag 15 maart van 15.00 – 18.00 uur
  • donderdag 21 maart van 16.00 – 19.00 uur
  • woensdag 27 maart van 16.00 – 19.00 uur
  • dinsdag 02 april van 16.00 – 19.00 uur
  • maandag 08 april van 16.00 – 19.00 uur
  • dinsdag 16 april van 16.00 – 19.00 uur

Op deze momenten zijn er altijd twee medewerkers van de gemeente aanwezig in de bouwkeet om uw vragen te beantwoorden.

U kunt het voorlopig ontwerp van 11 maart tot en met 19 april 2019 ook bekijken in de doorgang van het gemeentehuis van Meiveld naar Minneveld (de vitrinekast rechts van de toegang naar de expositieruimte en de raadzaal).

Impressie van De Messenmaker (Noord)

Impressie van De Messenmaker (Noord)

Zienswijze indienen

Een zienswijze is een mening over hoe een zaak (een aanvraag of een ontwerp) moet worden aangepakt. Iemand kan bijvoorbeeld een zienswijze indienen als hij/zij het niet eens is met gemaakte keuzes of als een idee (nog) niet in het plan is verwerkt. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B en W. Over het concept-ontwerp voor ’t Look Midden kunt u tot en met 19 april 2019 een zienswijze indienen.

Behandeling zienswijze

Na afloop van de inzagetermijn behandelt de gemeente de ontvangen zienswijzen. Het college van B en W beslist uiteindelijk – rekening houdend met de geldende kaders – of/welke zienswijzen alsnog worden verwerkt. Het college stelt daarmee het definitief ontwerp vast. Iedereen die een zienswijze indient, krijgt een reactie. Daarin wordt toegelicht waarom de zienswijze wel of niet is overgenomen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek