Samen tegen drugscriminaliteit: meld het als u iets verdachts ziet of ruikt

Maandag 29 april 2019

Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het om 83 lozingen van chemicaliënvaten en jerrycans; in 2018 om 109 lozingen. Het afval komt van laboratoria die synthetische drugs maken, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit, met risico’s voor het milieu en onze gezondheid. De provincie, Taskforce, politie en gemeenten roepen inwoners van Brabant dan ook op om ogen en oren open te houden en alle verdachte zaken te melden.

Gezondheidsrisico’s

Afval van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke chemicaliën. Waar drugsafval is gedumpt, gaan veel planten en dieren dood. En alleen de lucht inademen kan al zorgen voor brandwonden. Ook bestaat het risico dat drugsafval terechtkomt in voedsel. Bijvoorbeeld bij lozingen in mestkelders. Bij het uitrijden van vervuilde mest over het land, kunnen de chemische stoffen via het water en de bodem uiteindelijk in ons voedsel komen.

Ongezien dumpen

Favoriete plekken voor drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Dat gebeurt vooral ’s avonds, ’s nachts of vroeg in de ochtend. Bij elke vondst moet een speciaal bedrijf het afval opruimen. Dat kost al gauw duizenden euro’s. Als de bodem ook gereinigd moet worden, kost het al snel het dubbele. De kosten zijn voor de eigenaar van de grond, zoals Staatsbosbeheer in geval van dumping in het bos, een boer als het gaat om dumping op landbouwgrond of de gemeente als drugsafval in het openbaar gebied wordt gedumpt. In Brabant lopen de kosten op tot ruim twee miljoen euro per jaar.

Drugslaboratoria

Drugslaboratoria komen overal op het platteland en in dorpen voor. Het gaat vaak om leegstaande panden die niet opvallen en goed bereikbaar zijn. Er kunnen afzuiginstallaties op het dak staan en er kan een chemische geur rondom het pand hangen. Herkent u zo’n locatie? Meld het bij politie of gemeente. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/drugs.

Verdachte zaken melden

We roepen u op om verdachte zaken te melden. Dat kan via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 /
www.meldmisdaadanoniem.nl). Ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt? Bel dan direct de politie via het alarmnummer 112. Het kan ook zijn dat u een auto of busje op een onverwachte plek aantreft. Noteer dan het kenteken en bel de politie.

Subsidie voor grondeigenaren

Bent u eigenaar van grond waar drugsafval ligt? U kunt bij de provincie Noord-Brabant een tegemoetkoming in de opruimkosten aanvragen. Meer informatie vindt u op www.subsidiedrugsafval.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek