Hoe vraagt u een lintje aan?

Woensdag 8 mei 2019

De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2020 is gestart. Kent u iemand die een lintje verdient? Iemand die u het van harte gunt? Dien dan een aanvraag in voor deze persoon. U hebt tot 1 juli 2019 de tijd.

Stel, u kent iemand die zich al jarenlang onbaatzuchtig inzet voor de samenleving. Iemand die het verdient om eens in het zonnetje te worden gezet. Wilt u zich voor die persoon inzetten en een voordracht maken? Begin dan met informatie verzamelen over diens verdiensten. Verzamel gegevens die onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
  • Welke periode is dat geweest (jaartallen)?
  • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
  • Kreeg de kandidaat daar al dan niet een vergoeding voor?

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding gelden de volgende voorwaarden:

  • onbesproken gedrag (een antecedentenonderzoek is onderdeel van de procedure);
  • maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor het verenigingsleven, mantelzorg);
  • langdurige en intensieve inzet (minimaal 15 jaar aaneengesloten, minimaal 6 uur per week);
  • nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd;
  • continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode;
  • belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen.

Voorstelformulier

Als u alle informatie hebt, dan kunt u de aanvraag indienen in de woonplaats van de kandidaat. Het ‘Voorstelformulier Lintjes’ is te downloaden via https://lintjes.nl (klik in de rechterkolom op ‘download’ en scroll naar beneden). Hebt u vragen over de procedure? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of neem contact op met het secretariaat van de burgemeester via telefoonnummer 14 040.

Dien uw voorstel op tijd in!

Voor de Lintjesregen 2020 moet uw voorstel vóór 1 juli 2019 binnen zijn bij de gemeente. Alleen complete, volledig ingevulde voorstelformulieren met bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen. U kunt het voorstel per post versturen, geadresseerd aan de burgemeester van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101 5500 GA Veldhoven. Indienen per e-mail kan ook, gericht aan gemeente@veldhoven.nl.

Geheim bewaren!

Het is de bedoeling dat degene die u wilt voordragen van niets weet, het moet een verrassing zijn. Doe dus uw best om de nodige informatie in het geheim te verzamelen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek