Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) ligt ter inzage: 22 mei inloopbijeenkomst

Woensdag 15 mei 2019

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) ligt opnieuw ter inzage nadat het vorig jaar in de gemeenteraad was teruggenomen. Het plan is nu aangepast aan de hand van zienswijzen van inwoners. Ook is het bondiger en leesbaarder gemaakt, en is verduidelijking gegeven op een aantal punten.

Het GVVP vormt het verkeersbeleid van de gemeente voor de komende jaren en omschrijft zaken die met verkeer te maken hebben, zoals verkeersveiligheid, verkeersgedrag en wegcategorisering. Het concept GVVP is op diverse punten aangepast en vereenvoudigd naar aanleiding van zienswijzen, insprekers en raadsdiscussie. Het is nu veel bondiger. Ook is bijvoorbeeld het onderwerp wegcategorisering verduidelijkt en aangepast aan de hand van zienswijzen.

Het aangepaste GVVP inzien

Het aangepaste concept GVVP ligt van 13 mei tot en met 24 juni 2019 ter inzage:

Wat is het vervolg?

Het college stelt begin juli het aangepaste GVVP vast, inclusief een reactie op de nieuw ingediende zienswijzen, en legt het aan de gemeenteraad voor. De planning is dat de raad het GVVP op 27 augustus bespreekt en er op 17 september 2019 een besluit over neemt.

Wilt u meer weten?

Als u meer informatie wenst over het GVVP, dan kunt u op 22 mei 2019 naar onze inloopavond komen in de foyer van Theater De Schalm. Tussen 19.00 en 21.30 uur mag u op ieder moment binnenlopen. U bent van harte welkom.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Beheer en Realisatie. Stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek