Inrichting groenblauwe zone Heikant-Oerle

Maandag 3 juni 2019

Maandag 3 juni van 19.30 tot 21.00 uur kunt u meepraten over de herinrichting van het groengebied tussen de wijken 't Look, Heikant en Oerle. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in Dorpscentrum d' Ouwe School aan de Oude Kerkstraat 18.

Bij de herinrichting van 't Look is gekozen voor de aanleg van een gescheiden rioolsysteem, één systeem voor afvalwater en één voor 'hemelwater'. De inrichting van de groenblauwe zone is een van de onderdelen van het totale watersysteem. De waterbergingskelders in park Vogelzang en de afkoppeling van het riool in 't Look zijn de andere onderdelen.

Wat gaat er gebeuren?

We gaan ondergrondse leidingen en gebieden om tijdelijk water op te vangen aanleggen vanaf het noorden van de wijk 't Look (ter hoogte van de Heerbaan) door de groenblauwe zone - richting de Rundgraaf. Als voorbereiding hierop zijn tijdens de werkzaamheden in 't Look Noord alvast duikers onder de Heerbaan gelegd.

Programma maandag 3 juni

  • 19.00 uur: start inloop
  • 19.30 uur: presentatie over de kaders voor het ontwerp, zoals duurzaamheid en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte in het gebied
  • 20.00 uur: vragenronde naar aanleiding van de presentatie
  • 20.10 uur: samen aan de slag. Er hangen posters met verschillende keuzes. We gaan op zoek naar uw ideeën en wensen voor de inrichting van het gebied. U kunt reageren op bijvoorbeeld inrichting van het landschap, speelmogelijkheden en de naam van het park
  • 21.00 uur: afronding

Verzint u een naam?

Groenblauwe zone, recreatiegebied, park... allemaal zakelijke woorden voor een toekomstig heel mooi stukje Veldhoven. Dit gebied verdient een naam! We nodigen iedereen uit om tijdens de bijeenkomst ideeën voor een passende naam in te dienen. Ook als u niet komt, kunt u uw voorstel doorgeven via www.veldhoven.nl/aanmelden. Dit kan tot en met vrijdag 5 juli. 

Klimaatbestendig Veldhoven

Gemeente Veldhoven houdt rekening met de klimaatverandering tijdens de renovatie van bestaande wijken én bij de aanleg van nieuwe woongebieden. We willen van Veldhoven een duurzame en klimaatbestendige stad maken. Het Nederlandse rioolsysteem voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uit keuken, badkamer en toilet) is niet (meer) geschikt om grote hoeveelheden regenwater tegelijk te verwerken. We vangen het hemelwater het liefst op, daar waar het valt, in het openbare gebied. Zo helpen we mee om te lage grondwaterstand en verdroging van de bodem te voorkomen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek