Veldhovense luiers milieuvriendelijk verwerkt

Maandag 3 juni 2019

Sinds 1 januari 2019 verwerkt een nieuwe fabriek in Weurt de in Veldhoven ingezamelde luiers via een uniek proces. Machines zetten de luiers samen met slib uit de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie om in herbruikbare kunststof bolletjes, biogas en kunstmest. En dat is goed voor het milieu.

Proeven bewezen dat deze milieuvriendelijke methode het best werkt als de luiers gemengd met rioolwaterzuiveringsslib worden verwerkt. Dat klinkt misschien vreemd, maar feitelijk is de inhoud van een luier niet veel anders dan de samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib. Meerwaarde van deze techniek is dat deze de ziektekiemen en restanten van de meeste medicijnen volledig - en van een enkele soort bijna volledig - afbreekt.

Hoe werkt het

De machines zetten gebruikte luiers samen met rioolslib en onder invloed van hogedrukstoom (40 Bar / 250 graden) om in een vloeibaar mengsel. Na afkoeling is het plastic uit de luiers veranderd in kleine, goed recyclebare kunststof bolletjes. Door vergisting van de resterende brij ontstaat biogas voor het opwekken van elektriciteit. Met de massa die na vergisting overblijft, gebeurt hetzelfde als met 'gewoon' zuiveringsslib. Na het drogen ervan is het inzetbaar als biobrandstof. Meer weten? Kijk op www.vanluiernaargrondstof.nl.

Milieuwinst

Onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft vergeleek de nieuwe methode met de gebruikelijke verwerking in een AfvalEnergieCentrale (AEC). Zo'n centrale verbrandt huisvuil (met daarin ook luiers) om energie op te wekken. CE Delft concludeert dat de nieuwe methode een klimaatwinst oplevert van 480 kilo Co2 per ton verwerkt luiermateriaal.

Luiercontainers in Veldhoven

Veldhoven wil het huishoudelijk afval duurzaam laten verwerken. Daarom vragen we onze inwoners hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Want alleen goed gescheiden afval kunnen we recyclen. Sinds oktober 2015 staat er daarom in elke Veldhovense wijk ook een luiercontainer, die de afvalverwerker elke week leegt. Kijk op de pagina Afvalinzameling voor de plekken waar de luiercontainers staan.

U helpt mee door luiers en incontinentiemateriaal naar deze inzamelcontainers te brengen. Bedankt voor uw bijdrage aan een Duurzaam Veldhoven.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek