Beter meten van de grondwaterstand in Veldhoven

Donderdag 6 juni 2019

De gemeente gaat in de periode van juni t/m november 2019 het bestaande grondwatermeetnet verbeteren en uitbreiden. Op verschillende plaatsen in Veldhoven komen daarom extra peilbuizen. In de nieuwe situatie kunnen we de grondwaterstand dagelijks automatisch uitlezen. Daarmee hoort het handmatig meten van de grondwaterstand tot het verleden.

Vanaf maandag 11 juni gaat aannemer Lievens, begeleid door Brabant Water, aan de slag met het vernieuwen van bestaande peilbuizen en het plaatsen van extra peilbuizen. Uit controle bleek namelijk dat de peilbuizen vooral in onze stad zo ver uit elkaar liggen dat geen goede informatie over de grondwaterstand beschikbaar is.

Plattegrond met peilbuizen

Op deze plattegrond van Veldhoven (PDF, 1.6 MB) zijn bij benadering de plekken aangegeven waar een peilbuis komt. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Plattegrond gemeente Veldhoven meetpunten grondwaterpeil (PDF, 1.6 MB)

Wat merkt u ervan?

De peilbuizen komen op het grondgebied van de gemeente Veldhoven te staan, bijvoorbeeld in plantsoenen. Het plaatsen van een peilbuis duurt ongeveer drie uur. Eerst boort de aannemer een gat met een grondboor. Dat gaat met de hand en geeft dus geen geluidsoverlast. In sommige gevallen moet de aannemer de buis doorspoelen met een aggregaat. Dat kan tijdelijk voor een beetje geluidsoverlast zorgen. Over de geplaatste peilbuis komt een schutkoker ter bescherming. Voordat de werkzaamheden beginnen, informeert de aannemer de bewoners die dicht bij een peilbuis wonen.

Wat is een grondwatermeetnet?

Dit is een netwerk van meetpunten (peilbuizen) waarmee het grondwaterpeil gemeten wordt. Deze peilbuizen zijn gelijkmatig over de gemeente verdeeld.

Waarom een grondwatermeetnet?

Vanuit de Waterwet heeft elke gemeente een zorgplicht voor het grondwater. Voor goede uitvoering hiervan, is een meetnet nodig. De meetgegevens geven informatie over schommelingen en veranderingen in de grondwaterstanden. Die informatie is belangrijk, bijvoorbeeld voor de aanleg van riolen, het bouwrijp maken van terreinen, het maken van bouwputten of voor het inventariseren van mogelijkheden voor afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool.

Klimaatbestendig Veldhoven

Gemeente Veldhoven houdt rekening met de klimaatverandering, tijdens de renovatie van bestaande wijken én bij de aanleg van nieuwe woongebieden. We willen van Veldhoven een duurzame en klimaatbestendige stad maken. Het Nederlandse rioolsysteem voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uit keuken, badkamer en toilet) is niet (meer) geschikt om grote hoeveelheden regenwater tegelijk te verwerken. We vangen het hemelwater liefst op, daar waar het valt. Zo helpen we mee om te lage grondwaterstand en verdroging van de bodem te voorkomen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek