Inspiratieschetsen inrichting groenblauwe zone Heikant-Oerle

Donderdag 6 juni 2019

Op maandag 3 juni konden belangstellende Veldhovenaren de eerste ‘inspiratie’schetsen zien over de herinrichting van het groengebied tussen de wijken ’t Look, Heikant en Oerle. Bij de herinrichting van ’t Look is gekozen voor de aanleg van een gescheiden rioolsysteem, één voor afvalwater en één voor ‘hemelwater’. De inrichting van de groenblauwe zone is een van de onderdelen van het totale watersysteem. De waterbergingskelders in park Vogelzang en de afkoppeling van het riool in ’t Look zijn de andere onderdelen. 

Wat gaat er gebeuren

Vanaf het noorden van de wijk ‘t Look (ter hoogte van de Heerbaan) worden door de groenblauwe zone - richting de Rundgraaf - ondergrondse leidingen, retentiezones en wadi’s aanleggen. Als voorbereiding hierop zijn tijdens de werkzaamheden in ’t Look Noord alvast duikers onder de Heerbaan gelegd.

Schetsen herinrichting inzien

Als u op 3 juni niet aanwezig kon zijn, of als u de schetsen nogmaals wilt bekijken, dan kunt u ze op deze pagina downloaden.

Wat is het vervolg?

Planning groenblauwe zone Heikant-Oerle

Planning inrichting groenblauwe zone Heikant-Oerle
Periode Fase
3 juni 2019 Informatieavond
Week 40 2019 Collegevoorstel voorlopig ontwerp
Week 44 2019 Start ter inzagelegging
Week 50 2019 Einde ter inzagelegging
Week 05 2020 Vaststelling definitief ontwerp
Week 22 2020 Bestek gereed
Najaar 2020 Start aanleg

Klimaatbestendig Veldhoven

Gemeente Veldhoven houdt rekening met de klimaatverandering, tijdens de renovatie van bestaande wijken én bij de aanleg van nieuwe woongebieden. We willen van Veldhoven een duurzame en klimaatbestendige stad maken. Het Nederlandse rioolsysteem voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uit keuken, badkamer en toilet) is niet (meer) geschikt om grote hoeveelheden regenwater tegelijk te verwerken. We vangen het hemelwater liefst op, daar waar het valt, in het openbare gebied. Zo helpen we mee om te lage grondwaterstand en verdroging van de bodem te voorkomen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Beheer en Realisatie. Stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene  telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek