Ondersteuningsaanbod ouderen in kaart gebracht

Woensdag 19 juni 2019

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers en de Veldhovense zorgverleners Pozob, MMC, RSZK, Zuidzorg, Seniorenraad Veldhoven en het programma Precies! zijn trots dat de Morgen-gezond-weer-op-kaart nu beschikbaar is.

Met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen zijn in 2018 de knelpunten in de aanpak van zorg rondom kwetsbare ouderen opgespoord. In het programma Precies! is daarop als project een kaart ontworpen die ook de 'witte vlekken' in de zorg en ondersteuning van ouderen toegankelijk in beeld brengt. Via veldhoven.steunwijzer.nl is het zorg- ondersteuningsaanbod al digitaal beschikbaar, maar deze kaart helpt ouderen, mantelzorgers en professionals om snel inzicht te krijgen in de vele vrij toegankelijke mogelijkheden die in Veldhoven beschikbaar zijn op álle levensgebieden.

"De kaart bevat veel suggesties en mogelijkheden om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en gezondheid te behouden of bereiken. Senioren kunnen zo zelf de regie houden en zelf keuzes maken."

Arnold Romeijnders, medisch directeur POZOB

"Het belang van de Morgen-gezond-weer-op-kaart is dat je beseft, dat je er niet alleen voor staat, en dat tal van Veldhovense organisaties en mensen je kunnen helpen. Niet alleen met je gezondheid, maar met de verschillende aspecten die je welzijn en welbevinden kunnen vergroten."

Ruud Cramer, Seniorenraad

"De vrij toegankelijke zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voor kwetsbare ouderen kunnen mantelzorgers ontlasten en er hoeft minder snel een beroep te worden gedaan op duurdere professionele ondersteuning en voorzieningen. Daar voelt iedereen zich beter bij. Er is zoveel meer dan men denkt!"

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek