Aanpassing regels kermis Zeelst en aanpassing geluidsvoorschriften voor alle kermissen

Dinsdag 25 juni 2019

Voor alle kermissen in Veldhoven gelden voorschriften. Voor kermis Zeelst is een aantal regelingen gewijzigd. Dit is gebeurd om de veiligheid tijdens de kermis te kunnen waarborgen. Verder zijn voor alle kermissen de geluidsnormen naar beneden bijgesteld om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Kermissen en horecafeesten

Uit evaluaties bleek dat de kermissen in Veldhoven steeds vaker voor overlast, onveilige situaties en schade zorgen. Een van de oorzaken hiervan zijn de ‘horecafeesten’ tijdens de kermissen. De huidige regelgeving biedt de gemeente onvoldoende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de kermissen, inclusief de horecafeesten, op een voor iedereen veilige en plezierige manier plaatsvinden. De gemeente heeft daarom de regelgeving hierop aangepast. Zo is besloten de geluidsnormen naar beneden bij te stellen om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Deze regeling geldt vanaf 2019 voor alle kermissen in Veldhoven.

Kermis Zeelst

Voor kermis Zeelst gaat de gemeente nog een stapje verder. Organisatoren van de horecafeesten moeten in 2019 een evenementenvergunning aanvragen. Bij deze aanvraag moeten ze gezamenlijk 1 veiligheidsplan indienen, met daarin de maatregelen om de veiligheid van bezoekers en omwonenden te garanderen. De bestaande regelgeving is hierop aangepast. Vanaf 2020 geldt dit ook voor ‘horecafeesten’ bij de andere kermissen.

Meer informatie

De officiële publicatie van de aanpassing van deze regels kunt u lezen op www.officiële bekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek