Veldhoven springt in de bres voor akkervogels

Maandag 8 juli 2019

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente Veldhoven zo’n 8 hectare grond bewerkt en ingezaaid met bloemrijke graanmengsels. Met deze ‘vogelakkers’ willen we de akkervogels steunen, waarvoor steeds minder leefgebied beschikbaar is. We werken hierbij samen met Vogelwerkgroep (VWG) De Kempen.

11 akkers bewerkt

In totaal zijn 11 akkers bewerkt en ingezaaid volgens een zaaiplan van de VWG. Deze ‘vogelakkers’ staan nu volop in bloei. Er zijn akkers met bladrammenas en/of een graanmengsel. De akkervogels voeden zich met de zaden van deze planten.

Steun voor akkervogels

Akkervogels hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. De grootschalige landbouw biedt hun weinig kansen. Vroeger werden kleinschalige graanvelden afgewisseld met weide- en hooilanden met heggen. Oost-Brabant was toen een eldorado voor allerlei akker- en struweelvogels. Met de aanleg van deze vogelakkers kunnen we kansen geven aan soorten zoals geelgors, veldleeuwerik, gele kwikstaart en kneu. Ook overwinteraars zoals kepen, barmsijzen, groenlingen en vinken kunnen een graantje meepikken.

Bloemenrand

Op verschillende plaatsen is in de randen van de graanakkers ook een bloemenmengsel meegezaaid; dat maakt de akkers ook aantrekkelijk voor insecten zoals vlinders en bijen en voor kleine zoogdieren.

Samenwerking

De gemeenten Eersel en Bladel gingen ons al voor. Ook gemeente Veldhoven heeft zich nu aangesloten en werkt samen met VWG De Kempen. Voor het inzaaien heeft de VWG een nulmeting uitgevoerd. Zij gaat de ontwikkelingen op onze akkers volgen en vogeltellingen doen. Mogelijk wordt er later dit jaar een excursie georganiseerd voor belangstellenden uit Veldhoven. We houden u hierover op de hoogte via het gemeentenieuws, onze website en social media.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek