Groen licht voor Kempenbaan-West en aansluiting A67 Veldhoven

Woensdag 24 juli 2019

Op 24 juli 2019 deed de Raad van State uitspraak over de beroepen tegen bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Zij heeft de beroepen ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit betekent dat de gemeente Veldhoven verder kan met de voorbereidingen en de aanleg van de Kempenbaan-West en de aansluiting op de A67.

Bereikbaarheid verbetert

Wethouder Van den Oever van de gemeente Veldhoven is enthousiast over de uitspraak: “Deze beslissing is heel belangrijk voor de bereikbaarheid van de Brainportregio en van Veldhoven in het bijzonder. Heel fijn dat we nu verder kunnen gaan werken aan een betere doorstroming van het verkeer naar ons bedrijventerrein De Run en enkele omliggende toplocaties.”

ADC-toets

De verbreding van de westkant van de Kempenbaan en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67 mag volgens de Raad van State doorgaan. De reden daarvoor is dat de gemeente het project overtuigend heeft beargumenteerd met een zogeheten ADC-toets. Dat wil zeggen dat de gemeente heeft uitgelegd dat de ontwikkeling:

  • geen alternatieven kent (‘A’),
  • een dwingend algemeen belang heeft (‘D’) en
  • dat aantasting van de natuur gecompenseerd wordt (‘C’).

Planning

Na de zomer kunt u het ontwerp van de weg inzien en hierop reageren. Mogelijk leiden de reacties tot enkele aanpassingen. Als het definitieve plan is vastgesteld, starten in 2020 de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op rijksweg A67. Daarna wordt het westelijke deel van de Kempenbaan verbeterd. Dit is naar verwachting in 2021. We houden u op de hoogte, onder andere via www.kempenbaanveldhoven.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek