Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en aansluiting A67 ter inzage

Woensdag 21 augustus 2019

Van 22 augustus t/m 2 oktober 2019 ligt het Definitief ontwerpplan van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 ter inzage.

De komende jaren wordt de Kempenbaan vernieuwd. De voorbereidingen voor de aanpassing van de westzijde van de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67 zijn in volle gang. We werken het ontwerp van deze ontwikkelingen in verschillende stappen uit. Nu is het Voorlopige Ontwerp uitwerkt tot een concept van het Definitieve Ontwerpplan.

Definitief ontwerpplan in concept vastgesteld

Het concept van het definitieve ontwerpplan is op 20 augustus 2019 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en ligt t/m 2 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Tijdens deze periode kan het plan worden ingezien.

Indienen zienswijze

U kunt t/m 2 oktober 2019 op het plan reageren. Stuur uw reactie naar gemeente@veldhoven.nl of naar Gemeente Veldhoven / afdeling Regie en Ontwikkeling, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, met vermelding van ‘zienswijze(n) Kempenbaan West’.

Verdere procedure

Na 2 oktober worden de reacties beoordeeld en is het mogelijk dat dit tot enkele aanpassingen leidt. Het college stelt vervolgens het definitieve plan en de beoordeling van de zienswijzen vast. Omdat het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het plan vervolgens uitgevoerd. Tegen het definitieve ontwerpplan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek