Onderzoek naar veiligheid bomen

Dinsdag 3 september 2019

Van begin september tot en met oktober inspecteert het bedrijf BTL  de bomen in de wijken Zeelst, Meerveldhoven, Zonderwijk, Veldhoven-Dorp en gedeelte buitengebied/industrieterrein. Zij kijken dan onder andere naar veiligheid en snoeibehoefte van de bomen.

Zorgplicht

De gemeente is eigenaar van de bomen in het openbaar gebied. Dat betekent dat we ook een wettelijke zorgplicht hebben: het is onze taak om ervoor te zorgen dat we een veilig en gezond bomenbestand houden, waarvan iedereen kan genieten. Daarom laten we de bomen zorgvuldig bekijken door een deskundige. Als uit die inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn, dan voeren we die uit.

Wat doet de boominspecteur precies

Een boominspecteur bekijkt de boom heel goed. Hij onderzoekt en beoordeelt de stamvoet, de stam, de takaanzetten en de takken in de kroon. Ook kijkt hij naar mogelijke zwamaantastingen. Op basis van deze gegevens bepaalt hij of en zo ja welke maatregelen nodig zijn om de boom gezond en veilig te houden. Meestal gaat het om snoeien en/of verwijderen van gevaarlijk dood hout. Soms is verdergaand technisch onderzoek nodig. Dat gebeurt bijvoorbeeld om de mate van rotting of instabiliteit te checken.

De boominspecteurs zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding en veiligheidshesje.

Boomveiligheidsonderzoek (BVO) om de 3 jaar

Om de bomen goed te onderhouden is Veldhoven grofweg in drieën verdeeld. Zo komen de bomen per deel om de 3 jaar aan de beurt. Als er (snoei)maatregelen nodig zijn, worden deze het daarop volgende jaar uitgevoerd. Bomen met een verhoogd risico worden eerder gesnoeid of gerooid.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek