Begroting 2020-2023: Samen Solidair

Woensdag 25 september 2019

Dit jaar was het opstellen van de begroting een lastige en complexe opgave. Een opgave die duidelijk anders was dan in andere jaren. Het is makkelijker om een begroting op te stellen als je geld overhoudt dan wanneer er forse tekorten zijn. Tekorten die overigens vooral te wijten zijn aan Rijksbezuinigingen in het sociaal domein en de jeugdzorg in het bijzonder.

In tijden van economische voorspoed en een Rijksbegroting waarin het geld tegen de plinten omhoog klotst, is het bijna niet uit te leggen dat er tekorten zijn waardoor er flink bezuinigd moet gaan worden. Toch is het gros van de gemeenten gedwongen om te bezuinigen en andere maatregelen te treffen om het hoofd boven water te houden. Ook het college van Veldhoven stond dit jaar voor deze lastige opgave. En dan moeten er keuzes worden gemaakt. Keuzes die iedereen in Veldhoven zullen raken.

Startpunt: Aanzienlijke Negatieve Saldo's

Ons startpunt was de situatie per 1 juli 2019 (Kwartaalrapportage II), waarin elke jaarschijf een fors negatief resultaat liet zien. Daar bovenop kwamen structurele budgetten voor De Schalm, het Zwembad en het Verkeersplan. Maar ook enkele andere ontwikkelingen hebben een zware stempel gedrukt op de meerjarensaldi, zoals de digitale dienstverlening, waar jaarlijks (structureel) een substantieel bedrag voor is opgenomen. Het gevolg was dat vooral de jaarschijven 2020 en 2021 er zorgelijk uitzagen. U moet dan denken aan een tekort van ruim € 3 miljoen in 2020 en € 2,5 miljoen in 2021.

Om een oplossing te vinden voor de tekorten moest het college dit jaar dus flink aan de bak. En dat is geen leuke klus. Maar niets doen is simpelweg geen optie. Het is echt onverantwoord om deze bedragen aan de reserves te onttrekken. Dat zou niet getuigen van een solide begroting of van daadkrachtig bestuur. Werkelijk alle mogelijkheden en potentiële oplossingen zijn op tafel gelegd, met uiteindelijk lastige, maar noodzakelijke keuzes als resultaat.

Maatregelen

Wethouder financiën Veldhoven reikt begroting uit aan burgemeesterEen voorbeeld is onder meer de personele inzet; het college heeft kritisch gekeken naar wat wel en niet noodzakelijk is. Verschillende formatieplaatsen zullen voorlopig niet worden ingevuld. Maar ook het groenonderhoud, waarvan het college voorstelt om dit op een lager niveau uit te voeren. Of bijvoorbeeld de schoonmaak in het Gemeentehuis, de VVV en het werkbudget voor de Run. Allemaal bezuinigingen om de tekorten in de exploitatie weg te werken. Maar daarmee is het gat (exploitatietekort) nog niet gedicht.

Daarom zijn ook andere opties besproken. En inderdaad, ook de OZB: de nagenoeg enige belastingmaatregel die een gemeente heeft om (extra) inkomsten te verkrijgen. We handhaven het uitgangspunt om bij de 25% 'goedkoopste' gemeenten van Nederland te blijven. Maar het college stelt wel voor om de al eerder geplande en besloten verhoging te versnellen, om de OZB vervolgens vanaf 2021 te 'bevriezen'. Dit klinkt vervelend. Maar het heeft toch nog een positief effect. Want door het op deze wijze in te zetten, zijn huishoudens en bedrijven in de jaren 2022 en 2023 juist 'goedkoper' uit dan gepland.

Voorkomen preventief toezicht

Om te voorkomen dat Veldhoven onder preventief toezicht van de provincie komt, moet in ieder geval de laatste jaarschijf (2023) structureel sluitend zijn. En dat is met deze begroting het geval. Uiteindelijk presenteert het college een begroting waarin de jaarschijven 2022 en 2023 structureel sluitend zijn en waarbij de tekorten in 2020 en 2021 met respectievelijk 1,5 miljoen en 2,0 miljoen zijn teruggebracht. Nog steeds zullen de reserves voor een deel moeten worden aangesproken. En dat is nooit een fijn resultaat. Maar we hebben het maximale gedaan om de 'greep uit de reserves' tot een minimum te beperken.

Kracht van Veldhoven

Bij de afwegingen was het college over één ding heel duidelijk: Het mag niet ten koste gaan van de kracht van Veldhoven. De gemeente kenmerkt zich door haar zelfstandigheid en eigentijdse karakter met lokale voorzieningen die ons niet afhankelijk maakt van andere gemeenten. En juist die kracht mag niet verloren gaan. En je kunt uiteraard van mening verschillen over het bedrag dat daarvoor wordt uitgetrokken. Die discussie gaat zeker ook nog gevoerd worden (het zogenaamde Welzijnsbudgetplan). Maar als nu in paniek bepaalde voorzieningen worden wegbezuinigd, dan komen die niet meer terug. Iets wat niet uit te leggen is met het vooruitzicht dat de saldi er over 3 jaar alweer geheel anders uitzien. Je tornt dan aan datgene wat Veldhoven zo krachtig en bijzonder maakt. En daar wil dit college verre van blijven.

We hebben daarom de begroting ook de titel Samen Solidair meegegeven. We doen het met elkaar en voor elkaar. Met deze begroting blijft Veldhoven gewoon Veldhoven.

Programmabegroting 2020

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek