Geheimhouding van uw persoonsgegevens

Dinsdag 1 oktober 2019

Elke gemeente heeft in de ‘basisregistratie personen’ (BRP) gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Wettelijk ligt vast welke instanties en instellingen deze gegevens mogen opvragen en gebruiken. Met een ‘verstrekkingsbeperking’ kunt u de geheimhouding van uw persoonsgegevens voor particulieren of commerciële instellingen regelen.

In de BRP liggen uw adresgegevens vast, en bijvoorbeeld ook gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor bijvoorbeeld ministeries, belastingdienst, kadaster, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dit wettelijk is bepaald.

Wat is verstrekkingsbeperking

U kunt met een ‘verstrekkingsbeperking’ regelen dat de gemeente geen gegevens zal doorgeven aan bijvoorbeeld particulieren of commerciële instellingen.

  • Krijgen wij dan een verzoek van derden die uw gegevens nodig hebben bij de uitvoering van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten)? Dan vragen wij u daarvoor eerst toestemming.
  • Krijgen wij dan een verzoek van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (kerken)  of ‘vrije derden’ (particulieren, commerciële instellingen)? Dan wijzen wij dat verzoek direct af.

Verstrekkingsbeperking regelen

Beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens kunt u als volgt regelen:

  • Via deze website: www.veldhoven.nl/geheimhouding-persoonsgegevens. U heeft hiervoor DigiD nodig.
  • Schriftelijk: stuur een ondertekend verzoek met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar gemeente Veldhoven, cluster Burgerzaken.
  • Persoonlijk bij de Publieksbalie. Maak hiervoor een afspraak via www.veldhoven.nl/afspraak. Kies als onderwerp ‘geheimhouding persoonsgegevens’, en breng uw geldig identiteitsbewijs mee.

Het college van B en W stuurt u zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging. De verstrekkingsbeperking geldt totdat u deze zelf intrekt. Dit betekent niet dat nooit meer gegevens kunnen worden verstrekt. Als we op een verzoek van een derde toch gegevens willen verstrekken, moeten we als gemeente een in de wet omschreven procedure volgen.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen en derden wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Kijk dan op Kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.
Neem voor meer informatie contact op met het cluster burgerzaken. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek