Verkoop bouwkavels Huysackers fase 2 gaat van start

Vrijdag 1 november 2019

De gemeente Veldhoven verkoopt opnieuw bouwkavels in Huysackers, woonkern in de wijk Zilverackers. De toewijzingsvolgorde van de bouwkavels wordt bepaald door loting onder toezicht van een notaris.

In de 2e bouwfase van Huysackers komen 23 bouwkavels beschikbaar. Op www.nieuwbouw-huysackers.nl is meer informatie beschikbaar, zoals kavelpaspoorten (met onder andere prijzen en samenvatting randvoorwaarden per bouwkavel), lotings- en verkoopprocedure, een interesseformulier waarmee u aangeeft dat u wilt meeloten voor een of meer kavels, een notitie over duurzaam bouwen en een model koopovereenkomst. Architecten vinden er ook de technische informatie die zij nodig hebben bij het maken van een ontwerp.

Belangrijke data

  • Dinsdag 12 november van 17.00 – 20.00 uur: inloopavond in Dorpscentrum D’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven. Medewerkers van de gemeente zijn beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen.
  • Tot dinsdag 26 november 19.00 uur: inleveren interesseformulier waarmee u meeloot voor een of meer kavel(s).
  • Donderdag 28 november aanvang 19.00 uur: verloting van de toewijzingsvolgorde van de bouwkavels in de raadzaal van het gemeentehuis, onder toezicht van een notaris.

Over Huysackers

Huysackers biedt ruimte aan ongeveer 430 woningen: verschillende soorten huur- en koopwoningen (projectbouw) en een aantal vrije bouwkavels. Huysackers wordt gebouwd als een traditioneel dorp met in het hart van de bebouwing een gezellige brink, waar op termijn ook een basisschool en wijkvoorzieningen komen.
Met Huysackers speelt de gemeente Veldhoven in op de energieagenda van Nederland: alle woningen in Huysackers zijn ‘Nul Op de Meter’ (NOM-)woningen. Dit zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als wat nodig is voor het huis en het huishouden. De woningen in Huysackers krijgen geen gasaansluiting.

Over Zilverackers

Huysackers ligt in de jongste woonwijk Zilverackers; deze wijk is nog volop in ontwikkeling. In Zilverackers is het ook mogelijk om samen met een groep te bouwen aan een unieke woonplek in het gebied rondom Huysackers. Meer weten hierover? Kijk op www.zilverackers.nl.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek