Impressie Veldhoven aan Tafel: meedenken over meedoen

Dinsdag 12 november 2019

De participatieraad Veldhoven aan Tafel, kortweg VAT, komt iedere 3 maanden bij elkaar. Vertegenwoordigers van alle doelgroepen en inwoners bespreken dan allerlei onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Een impressie van de bijeenkomst op 27 september.

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers geeft aan dat de gemeente zich inzet om brieven voor inwoners toegankelijker te maken. Ze reageert daarmee op een ingezonden stuk over een pilot van de gemeente Eindhoven, waarbij brieven worden gevisualiseerd om ze duidelijker te maken. Daarnaast is Veldhoven koplopergemeente cliëntondersteuning en de projectleider stelt zich voor.

Werkwijze VAT

Een werkgroep buigt zich over de toekomstige werkwijze van de VAT. Wordt de VAT een adviesraad, een klankbordgroep of een vernieuwde participatieraad? Tijdens de volgende bijeenkomst in december wordt daarvoor meer input verzameld.

Klankbordgroep

De VAT gaat akkoord met het verbreden van de klankbordgroep ‘Beschermd Wonen’. Door raakvlakken met onder andere de wet verplichte GGZ en de landelijke aanpak verward gedrag, heet de klankbordgroep voortaan ‘Verward en dan?’.

Cliëntervaringsonderzoeken 2018

De leden van de VAT stellen vragen over de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo, Participatiewet en Schuldhulpverlening. Die gaan onder meer over de (on)bekendheid van cliëntondersteuning en de representativiteit van de onderzoeken.

Omgekeerde toets

De VAT krijgt uitleg over de omgekeerde toets. Bij deze werkwijze staat de hulpvraag centraal in plaats van de juridische toets. Er wordt eerst gekeken naar wat nodig is, welke effecten bereikt moeten worden en of dit past binnen de grondwaarden van de verschillende wetten. Daarna wordt pas gekeken wat er juridisch kan.

Schulden

Het beleidsplan ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’, dat dit najaar nog in de gemeenteraad komt, wordt gepresenteerd. Het beschrijft drie prioriteiten: schulden vroeg signaleren en voorkomen, de weg naar schulddienstverlening en het oplossen van de schuldenproblematiek.

Meedenken?

De volgende vergadering is op vrijdag 13 december in het gemeentehuis. U bent van harte welkom en kunt spreektijd aanvragen.
Meer informatie vindt u op www.veldhoven.nl/veldhoven-aan-tafel. Aanmelden kan via een e-mail naar veldhovenaantafel@veldhoven.nl. U kunt ook bellen naar het algemene nummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek