Melding maken over verward gedrag

Woensdag 8 januari 2020

Op 1 januari is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Deze Wet regelt verplichte hulp voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Nieuw is dat inwoners zelf een melding bij de gemeente kunnen doen als zij denken dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft.

Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets niet goed gaat met iemand. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112. In dat geval kan onmiddellijk verplichte psychische zorg ingezet worden. Dreigt er geen acuut gevaar, maar maakt u zich wel ernstige zorgen? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente

Wat gebeurt er met de melding?

De medewerkers van de gemeente werken samen met zorgaanbieders, politie, overige hulpverleners en de familie of de omgeving aan een oplossing. Bij voorkeur betrekken we hierbij ook diegene met wie het niet goed gaat. Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenoemd verkennend onderzoek. Als de gemeente het noodzakelijk vindt om verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Wvggz

Meer informatie over de Wvggz vindt u op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek