Nieuwjaarstoespraak burgemeester Delhez

Vrijdag 10 januari 2020

Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester DelhezLees hieronder de nieuwjaarstoespraak 2020 van burgemeester Marcel Delhez bij de nieuwjaarsontmoeting van 9 januari 2020.

Samen in Balans

Beste inwoners, ondernemers, en iedereen hier aanwezig die Veldhoven op welke manier dan ook een warm hart toedraagt. Fijn dat u de moeite heeft genomen om hier vanavond met elkaar de balans op te maken van het oude jaar en vooruit te kijken naar de balans van het komend jaar.

Een nieuw jaar is weer begonnen en dat betekent dat er weer een jaar is afgesloten. Ik weet niet hoe het u is vergaan het afgelopen jaar maar voor mij was het een dynamisch jaar. Privé en als burgemeester. Een, voor mij, nieuw college van B&W, een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe organisatie, nieuwe stakeholders als politie, brandweer, collega-burgemeesters, maar ook een nieuwe woon- en leefomgeving. Al die veranderingen hebben de balans wel eens uit zijn evenwicht heeft gehaald. Ik ben tenslotte ook maar een mens. De kunst is dan om die balans samen weer te vinden, en dat is hard werken. Wat dat betreft snap ik best hoe een expat of kenniswerker zich voelt als deze zich hier vestigt.
Na een jaar kan ik wel stellen we ons echt thuis voelen in Veldhoven. En dan heb ik echt nog niet alles gezien wat Veldhoven tot Veldhoven maakt. Dat is dan meteen ook een mooi uitgangspunt voor het komend jaar; ontmoeten zal ook dan centraal blijven staan. Want Veldhoven heeft veel moois te bieden. Vorig jaar heb ik de oproep gedaan om tussen de middag een boterham te komen eten bij u. Dat is me goed bevallen, Zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als inwoners hebben daarvan gebruik gemaakt. ik laat die uitnodiging dan ook graag staan!

Veldhoven is prachtig, een fijne en veilige gemeente. Helaas staat het gevoel van veiligheid soms onder druk. Zo ook kortgeleden: de schrik zat er goed in na de schietpartij in Veldhoven. Dit was een uitzonderlijke situatie; helaas denkt niet iedereen in de beste bedoelingen. Het is gelukkig geen alledaagse problematiek. We zijn rondom verwarde personen ook steeds meer in staat om de juiste zorg te verlenen. Ik ben blij dat we aan de slag kunnen met de wijk-GGD’er. We hebben er zojuist op de bank meer over gehoord. Samen met de wijkagenten kunnen we preventief proberen de overlast van en voor verwarde personen te verminderen. Ook met deze mensen zoeken we naar een betere balans in hun leven.
Voor wat betreft ondermijning kan de overheid dat niet alleen oplossen. Wij hebben u daarvoor heel hard nodig. Daarom zou ik u willen vragen om te melden als u iets ziet of hoort waarvan u denkt dat het niet klopt. Uiteraard kan dat anoniem.

Als burgemeester vind ik dat het voor iedere Veldhovenaar goed wonen, werken en leven moet zijn. Daaraan ontlenen wij als gemeente ons bestaansrecht.
Terugkijkend naar het afgelopen jaar kan ik stellen dat de balans van onze gemeentelijke financiële situatie in evenwicht is gebracht met behoud van onze belangrijkste voorzieningen. We kunnen zorg leveren aan mensen die dit zo hard nodig hebben. Maar het knelt dames en heren. Samen met de Rijksoverheid zoeken we naar mogelijkheden om voorzieningen betaalbaar te houden. En willen we die voor onze jeugd en het niveau van nu behouden, dan vraagt dat om creativiteit en actie; iets waar onze Brainportregio zo goed is.

Met onze werkgelegenheid gaat het goed. Door de hoogconjunctuur en de mooie bedrijven in Veldhoven en de regio is er voldoende werkgelegenheid en economische bloei. Maar laten we samen ook oog houden voor die mensen die buiten de boot dreigen te vallen en die mensen die het niet op eigen kracht kunnen.
De economische bloei zorgt meteen ook een aantal uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat er voor iedereen voldoende betaalbare woningen voorhanden zijn? En als medewerkers hier niet wonen maar wel werken dan zullen ze hier toch moeten komen. Zowel de woningbouw als de bereikbaarheid zijn grote thema’s geweest voor ons college en onze gemeenteraad en deze zullen ook het komende jaar veel aandacht, energie en daadkracht vragen. Samen met de provincie, het rijk, de buurgemeente en de ondernemers zullen we in de Brainport aan slimme oplossingen moeten werken op deze thema’s.

En over slim gesproken: Het Rijk maakt de komende jaren veel geld vrij voor investeringen in onder meer kunstmatige intelligentie. Onze regio kan hierin een vooraanstaande rol spelen. U heeft misschien in het Eindhovens Dagblad iets gelezen over een uitvinding van Veldhovenaar Erwin Meinders. Hij bedacht een stressmeter voor mensen met een handicap in samenwerking met Severinus. Het zijn dit soort initiatieven die toekomst hebben en waar je als regio trots op bent. Ik hoop op meer van dit soort initiatieven. Wellicht door u, samen met andere Veldhovense bedrijven, met de TUe en met de middelen vanuit Den Haag. Samen; want in Veldhoven zijn we naar mijn idee kampioen in samenwerking. 

Is dat voldoende voor een goed woon, werk en leefklimaat? Nee dat denk ik niet. Want er is ook een goede sociale structuur nodig om een samenleving leefbaar te houden. En juist die sociale structuur heb ik leren kennen als de grote kracht van Veldhoven. We doen hier de dingen samen, kijken naar elkaar om en als het nodig is zijn we er voor elkaar. Een heel belangrijk smeermiddel daarin zijn onze vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten voor een ander en dingen mogelijk maken, zoals sporten of muziek maken. Dat kan bij een vereniging maar ook als mantelzorger. Zo zorgen we er samen voor dat iemand zich verbonden blijft voelen, dat mensen mee kunnen doen. Vrijwilligers van Veldhoven... jullie zijn van onschatbare waarde. Dank jullie wel.

Ieders inbreng in Veldhoven is van groot belang en doet ertoe. En ik roep inwoners op
om ook het komende jaar mee te denken over de vraagstukken die op ons af gaan komen. Of het nu gaat over de ontwikkelingen in het City centrum, over de energietransitie, over onze bedrijvigheid of over bijvoorbeeld het vieren van Veldhoven 100 (waar u zojuist over hoorde). Natuurlijk hebben we een fantastische ambtelijke organisatie die elke dag keihard voor u werkt. Een gemeenteraad die de verschillende belangen weegt en opdrachten geeft aan het college om uit te voeren. Maar dat kunnen we niet zonder uw input. Of u nu inwoner, ondernemer, bestuurslid van een vereniging of wijkplatform bent, uw inbreng doet er echt toe. En of je het nu burgerparticipatie of samenspraak noemt… de samenleving maken we samen, Veldhoven maken we samen. Dat past ook bij de veranderende samenleving, waarin we als gemeente steeds vaker een van de partners zijn die samen met anderen dingen van de grond krijgt.

Ik ga afronden. Ik wens u, mede namens het college van B&W en de gemeenteraad een heel mooi… maar vooral gezond 2020 toe voor u en uw naasten. Laten we samen Veldhoven in balans houden. Ieder met zijn eigen inzicht en naar vermogen. Ik kijk uit naar uw bijdrage!

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek