Verslag bijeenkomst Veldhoven aan Tafel

Dinsdag 21 januari 2020

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in Veldhoven. Daarom komt de participatieraad Veldhoven aan Tafel, kortweg VAT, iedere drie maanden bij elkaar. Vertegenwoordigers van alle doelgroepen en inwoners bespreken dan allerlei onderwerpen die over het sociaal domein gaan. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Hieronder een verslag van de bijeenkomst op 13 december.

Jeugdzorg

De landelijke tekorten op jeugdzorg spelen ook in Veldhoven. Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers wil dit jaar 350.000 euro besparen. De vertegenwoordiger van Combinatie Jeugdzorg signaleert dat de bezuinigingen zichtbaar zijn op de werkvloer. 

Ergon

Ergon is het werkbedrijf voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De leden van VAT bespreken onder andere de financiële situatie van deze sociale werkvoorziening. Ook het detacheren van mensen komt aan bod. Dat gaat goed: onze regio staat landelijk in de top vijf van meeste plaatsingen.

Consultatiebureaus

Vanaf 2021 voert GGD Brabant-Zuidoost alle gezondheidszorg voor 0- tot 18-jarigen uit in Veldhoven. De consultatiebureaus en hun medewerkers gaan van ZuidZorg over naar de GGD. Van baby tot jongvolwassene kunt u dan een beroep doen op dezelfde organisatie en dezelfde medewerkers.

Programma Precies!

25 organisaties, gemeenten en verzekeraars in de regio willen de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Ze bundelen de krachten in acht Precies-projecten: www.preciesdejuistezorg.nl. Gemeente Veldhoven leidt het project ‘Morgen gezond weer op!’.

Schulden voorkomen

De werkgroep Minima werkt aan een document met tips om schulden te voorkomen. Deze tips worden binnenkort breed verspreid in Veldhoven.

Cliëntervaringsonderzoeken 2019

De VAT-leden bespreken de vragenlijsten voor de aankomende cliëntervaringsonderzoeken. Ze hebben diverse opmerkingen en geven tips om de vragenlijsten te verbeteren. Daarmee hopen VAT en de gemeente dat nog meer Veldhovenaren de vragenlijsten invullen. 

Meedenken?

De volgende vergadering is op vrijdag 21 februari van 9.30 – 11.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom en kunt spreektijd aanvragen. Meer info en aanmelden: pagina Veldhoven aan Tafelveldhovenaantafel@veldhoven.nl of (verkort) telefoonnummer 14 040

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek