Kap bomen voor Kempenbaan en nieuwe aansluiting A67

Dinsdag 17 maart 2020

De komende weken worden op verschillende locaties in Veldhoven bomen gekapt. Het gaat om de omgeving van het nieuw aan te leggen viaduct over de A67, aan beide kanten van de Kempenbaan en langs de zuidkant van de Locht.

Omgeving aansluiting A67 en rotonde Zilverbaan

In de omgeving van het nieuwe viaduct A67 en de nieuwe toeritten zijn al bomen gekapt. Inmiddels is dat gebied ook archeologisch onderzocht en gaan we de komende weken de laatste bomen binnen het werkterrein kappen. Net zoals ter hoogte van de geplande rotonde Zilverbaan vlakbij de Knegselseweg.

Kempenbaan West

Ter voorbereiding op de nieuwe aansluiting op de A67 gaan we vanaf 15 maart bomen kappen. Denk bij voorbereidingen aan het verleggen van kabels en leidingen en het plaatsen van geluidsschermen langs de Kempenbaan West. Aan beide kanten van de Kempenbaan worden de bomen gekapt. Het gaat om het deel tussen de aansluiting met De Run ter hoogte van de Locht tot aan bijna het kruispunt met De Run aan de andere kant. Ook begroeiing langs het fietspad wordt verwijderd. 

139 te kappen bomen en verwijderen struiken langs de Kempenbaan

139 te kappen bomen en verwijderen struiken langs de Kempenbaan

Locht

Half april worden langs de zuidkant van de Locht, vanaf de aansluiting met de Leemdijk tot aan de gemeentegrens met Eersel, 36 bomen gekapt. Dit is nodig om de sloot en het fietspad aan te kunnen leggen. 
In overleg met een ecoloog worden maatregelen genomen om te voorkomen dat vogels in deze bomen gaan nestelen.

36 te kappen bomen langs de Locht

36 te kappen bomen langs de Locht

Aandacht voor groen

Langs de Kempenbaan gaan we weer nieuwe bomen en struiken terug planten. Ook voorde gekapte bomen voor de nieuwe aansluiting komt nieuw groen terug en wel bij de Poelenloop en het Groot Goor.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek