Opschonen en herstel houtsingel Zittardsestraat

Dinsdag 17 maart 2020

De aanleg van het openbaar gebied in Oerle-Zuid is bijna klaar. Dit voorjaar wordt nog op diverse plekken groen aangeplant, zoals bomen struiken. In en rondom Oerle-Zuid zijn diverse oude landschapselementen behouden, zoals de houtsingels langs de Roodbont en de Zittardsestraat. Door het behoud van deze groene linten heeft de nieuwe wijk al meteen een groen karakter gekregen. Daarnaast zijn deze groenstructuren niet alleen aantrekkelijk om naar te kijken, ze zijn ook erg belangrijk voor allerlei dieren en planten die er leven.

Nieuwe bomen en struiken

De houtsingel aan de Zittardsestraat bestaat uit diverse bomen en struiken. Een groot deel hiervan, voornamelijk de elzen, is aan het einde van de levensduur. Om het veilig te houden, wordt de houtsingel opgeschoond en hersteld. Dit betekent dat we de slechte bomen en struiken er tussenuit halen en dat we in de gaten die na de kap ontstaan ook weer nieuwe bomen en struiken terug planten. Het rooien van de bomen wordt eind deze week uitgevoerd, zodat er geen vogels in gaan nestelen.

Inzaaien bloemenmengsel

De keuze van nieuwe bomen en struiken is gevallen op een variatie van inheemse soorten, passend bij de Brabantse natuur. Ook zaaien we de grasstrook tussen de houtsingel en de nieuwe bestrating van de Zittardsestraat in met een bloemenmengsel. Uiteindelijk levert de herstelde houtsingel een variatie aan soorten en structuur op, wat niet alleen aantrekkelijk is om te zien, maar ook heel belangrijk is voor de biodiversiteit.

Bloemenmengsel

Meer nieuws

RSS feed

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS Reader nodig. Via de RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek