Noodkinderopvang na maatregelen coronavirus: update 31 maart

Woensdag 1 april 2020

De ongekende situatie waar we ons momenteel in bevinden, heeft geleid tot unieke maatregelen. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen het coronavirus, is het sluiten van scholen en kinderopvang. Deze sluiting is verlengd tot en met in ieder geval 28 april 2020 voor de kinderopvang; scholen blijven dicht tot na de meivakantie.

Voor de samenleving is het belangrijk dat ouders met werk in cruciale beroepen en in vitale functies door kunnen blijven werken. Daarom is een goede en verantwoorde opvang voor hun kinderen noodzakelijk. Ouders die dat zelf niet kunnen organiseren, kunnen gebruik maken van de noodkinderopvang. Aan deze opvang zijn voor ouders in cruciale beroepen geen extra kosten verbonden. 

U maakt al gebruik van kinderopvang

De gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties willen de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zo veel mogelijk op bestaande locaties en binnen bestaande structuren organiseren. U kunt – als u werkt in een cruciale beroepsgroep – contact opnemen met uw eigen school en/of kinderopvangorganisatie, óók indien u door de huidige omstandigheden meer opvang nodig heeft.

U maakt geen gebruik van kinderopvang

Als u geen gebruik maakt van kinderopvang en wel werkt in een cruciale beroepsgroep, neem dan contact op met de gemeente als u ondersteuning kunt gebruiken bij het vinden van een kinderopvangorganisatie. U kunt bellen naar het algemene nummer van de gemeente 14 040, of kijk op www.veldhoven.nl voor meer informatie. De gemeente bespreekt dan samen met u de mogelijkheden.

Wat zijn cruciale beroepsgroepen en vitale functies?

Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting, bijvoorbeeld mensen werkzaam in de zorg, bij de politie of in de voedselketen. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Wat als één van beide partners in een cruciale beroepsgroep werkt?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Heeft uw kind ziekteverschijnselen?

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun u kijken op:

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek