Start kavelverkoop Blauwven

Donderdag 23 april 2020

Op zaterdag 16 mei 2020 organiseren we een afspraakdag kavelverkoop Blauwven. Deze is bedoeld voor serieuze belangstellenden die de aankoop van een bouwkavel overwegen. Tijdens een afspraak met deskundige medewerkers van de gemeente is er gelegenheid om vragen te stellen.

De maatregelen van de Rijksoverheid in verband met het coronavirus hebben invloed op het verkoopproces van de kavels aan het Blauwven. Goed rekening houdend hiermee zetten we het verkoopproces nu toch in gang. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van belangstellenden.

Afspraak reserveren

De afspraakdag is op zaterdag 16 mei 2020 van 9.00 - 17.00 uur in het gemeentehuis in Veldhoven. Heeft u serieuze belangstelling voor de aankoop van een kavel en wilt u een persoonlijk gesprek? U kunt per e-mail een afspraak reserveren. Stuur hiervoor uiterlijk zondag 10 mei een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van ‘Afspraak Blauwven’. Kunt u deze dag niet aanwezig zijn? U kunt in uw mail aangeven dat u graag een telefonische afspraak wilt maken. Vermeld uw telefoonnummer zodat wij hierover contact met u kunnen opnemen.

Stel alstublieft in de mail alvast uw vragen. Dan kunnen onze medewerkers zich hierop voorbereiden en u tijdens de afspraak zo goed en snel mogelijk helpen. Alle verkoopinformatie is beschikbaar op www.veldhoven.nl/kavels-te-koop. Iedereen die een afspraak aanvraagt, ontvangt van ons bericht over tijdstip en duur van de afspraak.

Uw en onze veiligheid

We respecteren de coronamaatregelen en richten de afspraakruimte zodanig in dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is. En we plannen maximaal 3 afspraken tegelijkertijd in. U kunt met maximaal 2 personen naar de afspraak komen. Graag vertrouwen we erop dat ook u meewerkt aan het naleven van de coronamaatregelen, zodat de afspraak voor iedereen op een werkbare en veilige manier kan verlopen. Wanneer u of een van uw gezinsleden ziekteverschijnselen heeft blijft u thuis. Dan kunt u in plaats van de afspraak op een ander moment telefonisch overleggen.

Inleveren interesseformulier

De toewijzingsvolgorde van de kavels gebeurt via loting, onder toezicht van een notaris. Wilt u meeloten? Vul dan het interesseformulier in dat u vindt op www.veldhoven.nl/kavels-te-koop. Dit formulier moet uiterlijk woensdag 27 mei 2020 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Verstuur het ingevulde en ondertekende formulier:

  • per e-mail (voorkeur).naar gemeente@veldhoven.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘bouwkavel Blauwven’
  • per post naar gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven (houd rekening met de tijd tussen verzending en postbezorging)

Of:

  • geef het af bij de receptiebalie van het gemeentehuis, Meiveld 1 Veldhoven. Vraag om een ontvangstbewijs.

Heeft u eerder al een interesseformulier ingeleverd? Opnieuw insturen is niet nodig. Alle formulieren die wij eerder hebben ontvangen, loten gewoon mee, tenzij u ons laat weten dat u niet meer wilt meeloten.

Loting

Ook de lotingsprocedure voor de verkoop wordt voorbereid. Notarishuys Veldhoven verricht de verloting van de toewijzingsvolgorde van de kavels op donderdag 4 juni 2020. Degenen van wie wij een interesseformulier hebben ontvangen, krijgen nader bericht over locatie en tijd. Uiteraard wordt – afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen – bekeken hoe deze lotingsprocedure vorm kan krijgen.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek