Caravan voor de deur, mag dat?

Maandag 22 juni 2020

Voordat uw vakantie begint, wilt u graag uw kampeermiddel inruimen. En als u weer thuiskomt graag weer schoonmaken. Zorg dat dit geen parkeeroverlast geeft voor andere buurtbewoners. Dan is het ook gezelliger thuiskomen.

De caravan, maar ook camper of vouwwagen, mag u maximaal drie achtereenvolgende dagen op een openbare plaats plaatsen of hebben. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Voorkom een boete en ergenis

Het parkeren van kampeermiddelen op de openbare weg gaat ten koste van de beschikbare parkeerruimte in de straat. Staat uw caravan, camper of vouwwagen er langer dan is toegestaan, dan kan de gemeente handhavend optreden. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) houden toezicht op de naleving van deze regels. In geval van een overtreding kan een boete volgen of kan uw kampeermiddel zelfs worden weggesleept. Zorg dat uw kampeermiddel niet langer dan het toegestane aantal dagen op straat staat. Daarmee voorkomt u bovendien overlast en ergenis in de buurt. 

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek