Onderzoek naar veiligheid bomen

Dinsdag 1 september 2020

Het bedrijf BTL gaat de bomen inspecteren in de wijken ’t Look, De Kelen, Polders en Heikant. De boominspecteurs kijken dan onder andere naar veiligheid en snoeibehoefte van de bomen. De boominspecteurs zijn herkenbaar aan hun  bedrijfskleding  en veiligheidshesje. Ze zijn maandag 31 augustus begonnen. Rond half oktober zijn ze klaar.

De gemeente is eigenaar van de bomen in het openbaar gebied. Het is onze wettelijke taak om te zorgen voor een veilig en gezond bomenbestand. Zodat iedereen daarvan kan genieten. Daarom laten we de bomen regelmatig nakijken door een deskundige. Zo nodig nemen we daarna maatregelen.

Boomveiligheidsonderzoek (BVO) om de 3 jaar

Veldhoven is voor het boomveiligheidsonderzoek grofweg in drie gebieden verdeeld. Zo kunnen we de bomen per gebied om de 3 jaar na laten kijken.

Wat doet de boominspecteur precies

Een boominspecteur bekijkt de boom heel goed. Hij onderzoekt en beoordeelt de hele boom van onder tot boven (stamvoet, stam, takaanzetten en takken in de kroon). Ook kijkt hij of de boom ziek is (bijvoorbeeld door schimmels). Dan bepaalt hij wat er nodig is om de boom gezond en veilig te houden. Soms is meer technisch onderzoek nodig. Bijvoorbeeld als een boom houtrot heeft of niet stevig staat.

Wat doet de gemeente na het onderzoek

We krijgen een verslag van het onderzoek van de boominspecteurs. Hun adviezen bekijken we goed. Meestal moeten we snoeien en/of gevaarlijk dood hout weghalen. Het meeste snoeiwerk doen we in het jaar na het onderzoek. Is het nodig voor de veiligheid? Dan snoeien we eerder. En soms is een boom ziek of onveilig. Dan moeten we hem rooien. Dat doen we natuurlijk liever niet, maar soms is het echt nodig.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek