Rattenoverlast: melden helpt

Dinsdag 15 september 2020

Het is vervelend dat er ratten zijn, en het is nog vervelender als inwoners overlast ervaren. In Veldhoven en ook in andere gemeenten. Als gemeente willen we die overlast voorkomen, samen met u.

Het uitgangspunt in Veldhoven bij het voorkomen, weghouden en bestrijden van plaagdieren is dat wij verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte, en inwoners voor hun eigen terrein. Samen proberen we overlast te voorkomen. Bij overlast werken we samen met professionele partners: KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) en EWS (specialist in plaagdierpreventie en -bestrijding). De komende weken gaan we in het GemeenteNieuws in op het samen voorkomen van overlast. Deze week: het melden van overlast.

Hoe meldt u rattenoverlast?

Als we weten waar ratten zich bevinden en hoe de rattenbevolking zich ontwikkelt, kunnen we overlast voorkomen en de rattenbevolking onder controle houden. Melden van ratten(overlast) is dan ook belangrijk. U doet dit bij de gemeente via de pagina Ratten en ander ongedierte. Het maakt hierbij niet uit of u de rat in de openbare ruimte heeft gezien of op eigen terrein. Doe uw melding het liefst zelf, dus niet namens meerdere adressen. Vermeld hierbij plaats, tijd en andere bijzonderheden. U kunt een melding ook doorgeven aan het KAD .

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente en het KAD leggen allebei uw melding vast: het KAD behandelt uw melding. Als er veel meldingen zijn over een plek, of als er iets opvalt, dan geeft het KAD dit door aan de gemeente. De gemeente bekijkt de plek en neemt contact op met de EWS als dat nodig is. In spoedgevallen schakelt de gemeente meteen de EWS in die op die plek komt kijken.

En als u overlast blijft houden?

We hopen met u dat het voorkomen en weghouden van ratten in uw tuin helpt. Als dit niet zo is, dan kunt u gaan bestrijden. Op de website van het KAD kunt u hierover informatie vinden. Ook kunt u contact opnemen met het KAD voor advies over professionele hulp. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar van de grond.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek